Návštěvníci v Josefovském údolí uvidí tavbu železa, pálení uhlí a kováře, litce a další řemeslníky při práci. „Staří Slované návštěvníky pozvou do svého tábora, kde s nimi ochutnají jejich jídlo, vyzkouší si písmo nebo různá řemesla, zažijí vojenský výcvik a možná uvidí i rituální pohřeb do popelnice,“ upřesnili pracovníci brněnského technického muzea, které akci spolupořádá. Mezi vlakovou zastávkou v Adamově a areálem Staré huti bude zájemce převážet historický autobus. Akce se koná od deseti hodin dopoledne do pěti hodin odpoledne.

Páteční Deník s TV magazínem.