„Letos slavíme 50. výročí objevu Amatérské jeskyně a 40. výročí založení České speleologické společnosti. Kromě toho došlo ke změně hranic CHKO Moravský kras. Při této významné příležitosti jsme ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, Českou speleologickou společností a mnoha dobrovolníky připravili výstavní projekt s názvem Moravský kras nad zemí i pod zemí,“ uvedla ředitelka muzea Pavlína Komínková.