Podle zástupců Správy železnic pokračují práce podle harmonogramu. Roční výluka na trati má skončit v prosinci. „Žádné zásadní komplikace rekonstrukci koridoru v tuto chvíli nebrzdí,“ potvrdil správce stavby Martin Hofírek.

Rekonstrukce postupuje. Část adamovského nádraží už zdemolovaly bagry.
Rekonstrukce postupuje. Část adamovského nádraží už zdemolovaly bagry

Rekonstrukce koridoru Brno – Blansko

Brno-Maloměřice – Adamov
* Kompletní rekonstrukce železniční svršku i spodku, výstavba nové odbočky Svitava, úpravy zastávek Bílovice a Babice nad Svitavou.
* Obnova mostů, čtyř tunelů, opěrných zdí a sanace svahů. 2,4 miliardy korun bez daně.
* Dokončení v roce 2023.

Nádraží Adamov
* Nová ostrovní bezbariérová nástupiště a lávka.
* Rekonstrukce odbavovacích prostor pro cestující.
* Nové parkoviště pro 30 aut.
* 834 milionů korun bez daně.
* Dokončení v polovině roku 2023.

Adamov – Blansko
* Kompletní rekonstrukce železniční svršku, přestavba zastávky v Adamově, nové obousměrné ostrovní nástupiště. * Sanace pěti tunelů a přilehlých svahů, obnova mostů a zdí.
* 2,62 miliardy korun bez daně.

V Adamově mají dělníci vybudovat nové nádraží za 834 milionů korun. Nyní je hotové odstranění železničního svršku a nástupišť. Těžká technika také odvezla štěrk z kolejiště.

„Nyní dělníci zakládají protihlukovou a opěrnou stěnu. Pracují také na základech nové technologické lávky. K zemi půjde i lávka pro pěší. Nová se musí založit v příkrém srázu. Nejnáročnější na celé stavbě je čas. Za rok musíme obrazně vylézt ze země až nahoru. Na jednom místě je velké množství profesí a vše je náročné na koordinaci,“ řekl Deníku Rovnost na adamovském nádraží Jan Parchanski, projektový manažer společnosti Swietelsky Rail CZ.

Po někdejší nádražní restauraci a technologické budově půjde zanedlouho k zemi také bývalé drážní skladiště. To nahradí parkoviště a čistírna odpadních vod. „Dělníci už na nádraží staví novou technologickou budovu. Musí být hotová do konce července, pak přijde na řadu osazení novými technologiemi zabezpečení a telekomunikace na trati. Na jejich uvedení do provozu je potřeba delší doba,“ upozornil Parchanski.

Na úseku od Adamova do brněnských Maloměřic pracovníci vykáceli okolí trati a očistili stěny skalních svahů. Odstraněná je už také část trakčního vedení. Nyní mezi vlakovými stanicemi Bílovice a Babice nad Svitavou těžká technika těží z kolejiště štěrk a odstraňuje koleje.

„Mezi Maloměřicemi a Adamovem se k recyklaci z kolejiště odveze okolo sedmačtyřicet tisíc kubíků štěrku. To je zhruba osmdesát až devadesát tisíc tun materiálu. Před několika dny se začalo s trháním kolejových polí. Po jejich vytrhání začnou práce na rekonstrukci mostů, propustků a sanaci tunelů,“ uvedl Miloslav Otta za společnost Subterra.

Ta zakázku za 2,4 miliardy získala společně s firmami Strabag Rail a Elektrizace železnic Praha. Rekonstrukce se v této lokalitě dočkají také tunely, několik železničních mostů a propustků. „V tunelech nasadíme speciální techniku. V klenbách vyřeže drážky, do kterých se budou vkládat odvodňovací prvky,“ upřesnil Otta. V Babicích a Bílovicích nad Svitavou se počítá s novými nástupišti a v Bílovicích ještě s novým podchodem.

Práce jsou v plném proudu také na úseku mezi Adamovem a Blanskem. „Na Novém novohradském tunelu pracuje těžká technika už několik měsíců. Mezi Adamovem a Blanskem pokračují úpravy skalních svahů. Kácí se na nich a boudou se postupně zasíťovávat,“ dodal za Správu železnic Martin Hofírek.

Z Adamova minibusem

Tento víkend musejí cestující výlukových autobusů na lince xS2A z Adamova do Brna počítat se změnou. Stejně jako následující víkendy, kvůli stavebním pracím na železničních nadjezdech mezi Adamovem a Babicemi nad Svitavou. Linka má nově tři trasy. Z Adamova bude jezdit minibus do brněnské části Útěchov.

Tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora. Sošku vyrobil řezbář ze Žiliny.
Slavnostní křest: tunel u Adamova střeží při opravách svatá Barbora, podívejte

Odtud pak cestující přepraví autobus na nádraží v brněnské Lesné a skončí v Bílovicích nad Svitavou. Další minibus pak zajistí spojení mezi Bílovicemi a železniční stanicí Babice nad Svitavou.

„Výluková autobusová zastávka Babice nad Svitavou je nově přesunuta od mostku přes řeku k pensionu dál k bývalé budově léčebny dlouhodobě nemocných,“ informovali zástupci společnosti Kordis, která v kraji koordinuje integrovanou dopravu.