Tamní zastupitelé nedávno schválili těsnou většinou předběžnou cenu pro letoší rok ve výši 778 korun za GJ. „Za mě je to cena vycucaná z prstu. Do dnešního dne nemá město od firmy podklady, které by to odůvodňovaly. A také si myslím, že současná koalice nemá plán, jak tuto situaci řešit,“ uvedl opoziční komunistický zastupitel Emil Pernica.

Dodal, že je zapotřebí okamžitě podniknout kroky, které vrátí provozování soustavy centrálního zásobování teplem pod křídla městské firmy. „Na ni bude mít město přímý vliv a bez větších problémů ovlivní cenu za teplo,“ poznamenal.

Společnost ZT energy městským společnostem i blanenským domácnostem skokově zvedla vytápění z 518 na 778 korun za GJ v závěru loňského roku. Po krachu dodavatele energií. Do té doby přitom platili Blanenští za teplo a ohřev vody jednu z nejnižších cen v republice. S městem má smlouvu do roku 2023. „Za čtvrt roku neudělalo město s vytápěním vůbec nic. Zlý sen,“ okomentoval situaci na sociální síti jeden z diskutujících.

Blanenský místostarosta Ivo Polák uvedl, že na navýšení ceny navržené dodavatelem tepla dosud město odmítalo přistoupit kvůli chybějícím podkladům odůvodňujícím zdražení. „Do poslední chvíle jsme doufali, že ZT energy nám mnohokrát slíbené podklady do zasedání zastupitelstva dodá. Vše jsme také kvůli snaze spor vyřešit předali advokátní kanceláři a pokoušeli se situaci řešit právní cestou. Zatím se to nepodařilo,“ informoval Polák.

Zároveň dodal, po loňské skokové navýšení cen na trhu s energiemi a v kontextu aktuálně probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině, byla cena 518 korun za GJ neudržitelná. „Schválení předběžné ceny v soustavě CZT pro letošní rok ale nic nemění na tom, že stále požadujeme předložení úplných podkladů pro vyúčtování konečné ceny tepla za rok 2021, i podkladů týkajících se ceny tepla na rok 2022,“ řekl Polák.

Podle jednatele ZT energy Svatopluka Nezvala bylo loňské zvýšení ceny v souvislosti s krachem dodavatele plynu a jeho několikanásobným zdražením na místě. Dodal, že město si nárokuje práva, která mu podle uzavřených smluv nenáleží. „Zejména právo určovat cenu tepla v soustavě centrálního zásobování teplem. A právo schvalovat navýšení ceny tepla a výše záloh v případě navýšení ceny plynu. O tom, že taková práva nemá, se může každý přesvědčit v registru smluv přístupném na internetu,“ uvedl před časem Nezval.

Má za to, že město Blansko může jednostranně ukončit svůj odběr ze sítě kotelen. Tvrdí, že v tom případě by to ale nemělo žádný vliv na to, že společnost ZT energy by nadále provozovala soustavu centrálního zásobování teplem v Blansku. A dodávala z ní teplo všem ostatním odběratelům.

Město Blansko se obrátilo na Energetický regulační úřad. Navrhovalo zahájení sporného řízení a také vydání předběžného opatření, které by zafixovalo původní cenu tepla do doby, než úřad zmíněný postup provozovatele kotelen prověří. Ani k jednomu však nedošlo, protože ZT energy se zahájením řízení nesouhlasila. „Pokud by byl navrhovatelem spotřebitel, souhlas protistrany potřeba není. A není vyžadován ani ve všech případech, kdy je navrhovatelem právnická osoba. U sporu ohledně plnění povinností ze smlouvy, pokud navrhuje zahájení právnická osoba, ale protistrana musí souhlasit s touto formou řešení,“ informoval mluvčí úřadu Michal Kebort.