Obyvatelé stále platí za kubík vody stejnou cenu jako všechny členské obce. Vodu jim dodává Vodárenská akciová společnost a vodovody a kanalizace vlastní svazek.

Obě strany se zatím také nedohodly na alespoň částečném majetkovém vypořádání. Černohorští se prostřednictvím svých právníků dlouhodobě snaží zpochybnit své členství ve svazku. Pokud by se jim to totiž povedlo, nejspíš by svazku nemuseli vydat žádný majetek. „Nejdříve to řešil Jihomoravský kraj, který záležitost postoupil ministerstvu vnitra. To přišlo na procesní chyby a věc opět vrátilo k projednání kraji. Do měsíce by nám měla přijít odpověď. Pokud ale úředníci naznají, že jde o speciální případ, celý proces to může ještě víc natáhnout," přiblížil starosta Černé Hory Ondřej Měšťan.

Za levnější vodu a vyhlášení referenda v Černé Hoře bojoval spolek Naše voda. Podle jeho členů neexistuje žádná smlouva o tom, že se Černá Hora na začátku devadesátých let minulého století stala členem svazku. „Černohorské zastupitelstvo tehdy neprojednalo zakladatelskou smlouvu, ani stanovy Svazku a nepřijalo k nim žádné usnesení. A co není ve smlouvě napsáno, není dáno. Svazek ve spolupráci s Vodárenskou vyprodukoval v Černé Hoře ročně 190 tisíc kubíků vody. Získané peníze z takzvané plusovosti částečně investoval do infrastruktury a měl také zisk. Za dvacet let náleží Černé Hoře z nevyplacené plusovosti 31 miliónů korun," uvedl předseda spolku Vlastimil Polínek.

Předseda svazku Jiří Charvát to ale odmítá. „Černá Hora jednoznačně byla jedním ze zakládajících členů svazku. Zatím se k tomu přiklání ministerstvo i kraj. Je nesporné, že městys měl dříve několik let svého starostu v předsednictvu svazku a podílel se mimo jiné na rozhodování o všech důležitých investicích. Existuje k tomu celá řada zápisů či rozhodnutí," vysvětlil Charvát.

Takzvaný oddělitelný majetek může svazek Černé Hoře vydat. Za něj a také za náklady spojené s vystoupením požaduje kolem sedmi milionů korun. Jde o infrastrukturu, která slouží k odvodu odpadních vod a distribuci pitné vody. Černohorské zastupitelstvo nedávno na svém zasedání odhlasovalo vůbec první vyrovnání ve výši třech milionů korun.

Žádná strana by však nezaplatila ani korunu. „Městys má právo na vrácení peněz z plusovosti. Od ledna tohoto roku nejsme členy svazku, a tak by se na nás neměly vztahovat stanovy. Také za pronájem infrastruktury účtuje Svazek peníze Vodárenské, část prostředků z vodného a stočného by se měla vrátit Černé Hoře. Kdyby svazek na toto přistoupil, došlo by k částečné vzájemné úhradě," popsal zastupitel a člen Naší vody Miloš Bílý.

Svazek bude žádost teprve posuzovat. Charvát ale již nyní ví, že Černá Hora nemá nárok ani na korunu. „Ve stanovách máme jasně definována pravidla pro vystoupení. Městysi nenáleží žádná kompenzace, protože plusovost není možné vyplatit," vysvětlil Charvát.

Neoddělitelným majetkem je vodní zdroj Zelený kříž. Ten chce svazek i městys. „Pravděpodobně se o něj budeme soudit. Byl bych ale rád, kdybychom všechno ostatní vyřešili dohodou," doplnil předseda svazku.