V nové hale zahájí ekologickou výrobu syntetických alkydových nátěrových hmot. Výrobní sortiment se tak podstatně rozšíří. „K dosavadní výrobě nám přibude celá škála syntetických nátěrových hmot. Tato výroba se totiž přesouvá z Prahy do skrchovské Telurie, kde se tak bude dít ekologicky podle norem, které platí v Evropě,“ přiblížil ředitel společnosti Luboš Mrázek.

Firma nebude výrobou zatěžovat přírodu. Podle Mrázka bude uvnitř haly fungovat odsávání vzduchu, který se dostane do speciálního zařízení. Tam se při vysokých teplotách spálí. „A do atmosféry se tak nedostanou organická rozpouštědla, takže výroba v Telurii s sebou nenese ekologická rizika a nemá dopady na životní prostředí,“ pokračoval Mrázek s tím, že skrchovská hala bude s tímto systémem jedinou v České republice.
Pořízení nejnovější technologie si vyžádalo pět milionů korun.

Teluria Skrchov přibírala v souvislosti se stavbou nové haly další zaměstnance. „Přijali jsme nové pracovníky z řad techniků. V současné době se zapracovávají,“ uvedl ředitel společnosti Mrázek.