Kalasová pracuje ve výzkumné skupině, která se zabývá charakterizací materiálů a pokročilými povlaky. Pro japonskou společnost Rigaku navrhla speciální algoritmy pro analýzu CT dat, které firma plánuje použít v novém software pro počítačové tomografy. „Dominika je příkladem excelentní talentované studentky, která si za svůj dosavadní přístup ke studiu a vědě Cenu Josefa Hlávky pro nejlepší studenty rozhodně zaslouží,“ uvedl na webu CEITEC VUT ředitel centra Radimír Vrba.