Nedávno v ní jeskyňáři v části nazvané Studna objevili při výkopových pracích unikátní podzemní dóm s krápníkovou výzdobou. „Pod stropem se otevřela volná dutina. Zpočátku to byla úzká chodba, která však po několika metrech vyústila do dómu. Ten v mnoha ohledech předčil očekávání. Dno prostory vyplňuje suťový kužel, po kterém jsme vylezli nahoru a zjistili, že prostor pokračuje i na druhou stranu a rozděluje se. V této části je zachovaná i krápníková výzdoba,“ uvedl Jan Mrázek z Moravského speleologického klubu.

Dóm měří v nejdelší ose bezmála čtyřicet metrů, napříč má necelých dvacet. „Na několika místech jsme objevili náznaky dalšího pokračování. Z hlediska této části Moravského krasu se jedná o významný posun. Podobné objevy z posledních let by se totiž daly spočítat na prstech jedné ruky,“ dodal Mrázek.

Celý komplex podzemních chodeb je veřejnosti nepřístupný. Většinu z nich objevili jeskyňáři před dvacet lety. Jedinečné prostory s bohatou krápníkovou výzdobou objevili v krasu před několika lety také členové speleologické skupiny Moravský kras. Pojmenovali je po jednom z kolegů, Matalova Vymodlená.

Sutí a zeminou se do ní prokopávali rok a půl. „Nachází se tam veškeré druhy krápníků, které z Moravského krasu známe. Včetně takzvaných záclon a dalších útvarů," popsal tehdejší objev předseda skupiny Michal Šenkýř.