Jeskyní, propastí, ponorů, vyvěraček či závrtů a dalších krasových fenoménů. Všechny nám říkají, ža tam dole, v podzemí, je neuvěřitelný a tajemný svět. Svět temnoty, krápníků, kamení, podzemních řek, nebezpečí…


Celé generace speleologů řeší spletité rébusy, které miliony let utvářely povrchové vody, zemětřesné vlny či tektonické pohyby. Každým rokem objevují nové prostory, ať už v řádech metrů nebo kilometrů. Každý výklenek, dutina, propástka, kam vstoupí lidská noha, je další mozaikou poznání krasového podzemí.


Však stále jsou na nevelkém území Moravského krasu bílá místa. Celé systémy podzemních prostor, jejichž existenci tuší laici i krasoví odborníci. Přes neúnavné snahy houževnatých jeskyňářů stále odolávají. A pak tu jsou jeskyně, části jeskyní nebo i jiné krasové objekty, které snad někdy skutečně existovaly, ale dnes nikdo neví, kde jsou nebo jakým způsobem zanikly. Zůstalo jen pár řádků vzpomínky, legenda nebo jen zmínka. Také zvláštní až podivínští lidé se tu a tam zjeví v souvislosti s jeskyněmi Moravského krasu. Jak záhadní jsou, o to více tajemství se šíří kolem nich. Píší jen nesmysly či výplody utkvělých představ, anebo skutečně byli v prostorách, které marně hledají jejich následovníci?


Jak rozdílný pohled mohou mít na stejnou věc různí lidé! Když ve středověku navštěvovali Sloupské jeskyně, házeli kameny do propastí a hloubku měřili odříkáváním Otčenášů. Rachot padajícího kamene naháněl hrůzostrašné představy o bezedné hloubce. Když hodí do stejné propasti kámen dnešní jeskyňář, zpravidla odhad hloubky také mírně nadsadí, ale nepřehání. Některé kapitoly této rubriky proto mohou pojednávat o něčem, co ve skutečnosti neexistuje. A zmínka či legenda vznikla z pouhých představ, výmyslů nebo špatné interpretace přírodních jevů.


Za dva týdny na tomto místě najdete první příběh. A kam vás zavede? Do rozeklaných temných skal hlubokého krasového kaňonu, Suchého žlebu. Místní lidé i poutníci jím procházeli od nepaměti. Desítky jeskynních portálů u cesty i v těžce přístupných svazích (mj. i Kateřinské jeskyně) hovoří o mnohém. A jeden z nich doslova zmizel v prachu relativně nedávné minulosti…