Pod vedením instruktorek ze Švýcarska tam postižení z Paprsku z Velkých Opatovic a z Domova na zámku z Bystrého u Poličky tvoří prapory UMBU – UMBU, které jsou symbolem solidarity, setkávání a spojení různých kultur, a také figurky zvířátek a pohádkových postav z už použitých materiálů. Vernisáž vzniklých děl se koná v sobotu ve tři hodiny odpoledne v parku Jeskyně Blanických rytířů.