Nová technika Letovickým umožní jednodušší sběr a svoz roztříděných složek komunálního odpadu i sběr biologicky rozložitelného odpadu. Díky kontejnerům na plast, sklo nebo papír bude třídění odpadů jednodušší i pro tamní lidi. „V současnosti svážíme všechny druhy odpadů včetně například posečené trávy nebo shrabaného listí. Nová technika a především další auto nám umožní lepší a hlavně rychlejší nakládání s odpady. Jde zejména o to, abychom vše stíhali," vysvětlil ředitel Technických služeb Letovice Miroslav Doskočil.

Nové vybavení začnou pracovníci používat přibližně od poloviny příštího roku. „Konkrétně se jedná o nákup auta s výměnnými nástavbami a vysavače na listí. Pořídíme také dva velkoobjemové kontejnery a přibližně třicet menších plastových kontejnerů o objemu asi tisíc litrů. Ty budou sloužit na tříděný odpad," popsal Doskočil. Vše bude stát asi tři miliony tři sta tisíc korun. Větší část nákladů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Menší kontejnery rozmístí pracovníci služeb po městě a velkokapacitní budou stát na svozových místech. Budou tak sloužit lidem pro ukládání běžného odpadu z domácností nebo ze zahrádek i technickým pracovníkům, kteří do nich budou moci svážet biologický odpad z celého města.

Letovičtí mohou odpad nově ukládat také do tamního sběrného dvora. Ten otevřeli na začátku letošního října v oblasti zvané Červený vrch, kde původně byla skládka. Díky rekonstrukci a novému vybavení slouží lidem k ukládání nebezpečného a biologického odpadu i veškerých zbytků z domácností.

KRISTÝNA HLOUŠKOVÁ