Kontejnery s papírem se budou svážet jednou týdně v pondělí a plasty v úterý. Sklo pak jednou měsíčně, mimo března, července a října. „Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít ke svozu v náhradním termínu. Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu ke komunikaci a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých aut,“ stojí v oznámení na webu města.


Loni přibyly v ulicích také čtyři nádoby na sběr drobného kovového odpadu. A dvanáct nádob na jedlé oleje a tuky. Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.