„Na přelomu roku jsme rozšířili působnost na téměř padesát obcí. Je to pro nás velká změna, takže další rozšíření letos už neplánujeme. Chceme to ustálit, ale s dalšími zájemci jsme stále v kontaktu. Do budoucna přijetí dalších obcí nevylučujeme,“ informovala starostka Sudic Olga Dočkalová, která zároveň společnost vede.

Z původních osmnácti obcí, které společnost svážela v loňském roce, se tak působnost Technických služeb Malá Haná rychle rozrůstá. Základem úspěchu je podle Dočkalové lepší komunikace s jejich zástupci, společné řešení při zavádění intenzivního třídění odpadů a také využití nových technologií vážení odpadu při svozech. „U obcí, které obdržely dotace na pořízení barevných nádob přímo do domácnosti, jsou popelnice nyní očipované. Díky vážním systémům mají starostové dnes přehled o odpadech své obce. Jakékoliv problémy nebo reklamace řešíme obratem,“ vysvětlila.

Potvrzují to například ve Velkých Opatovicích. Ty jsou vedle Letovic jedním ze dvou zapojených měst v regionu. „Jsme se službami spokojení. Oproti minulosti s nimi především vše řešíme podstatně rychleji,“ potvrdila starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

V zúčastněných obcích projevovali nespokojenost se svozovými službami jako takovými. Pomáhají si tak společnými silami. „ V současnosti máme k dispozici pět svozových aut, vždy s jedním řidičem a dvěma závozníky, kteří vyjíždějí do terénu od šesti hodin ráno. Celkem máme přes dvacet zaměstnanců,“ popsala Dočkalová.

Jejich úspěch je podle ní důkazem, že zajištění odvozu odpadu není tak komplikované, jak se na první pohled může zdát a jak je komerčními společnostmi prezentováno. „Ozývají se nám dokonce starostové napříč celou republikou z obcí nebo regionů jako Strakonicko, Rakovnicko nebo Litovel. Chtějí se u nás motivovat a ptají se nás, jak jsme postupovali. Se svozovými společnostmi mají zpravidla velice podobné zkušenosti,“ uvedla. Dva roky příprav před samotným spuštěním projektu se tak podle ní vyplatily.

Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná byl založen sedmého listopadu 2017 sedmnácti obcemi. Již jedenadvacátého prosince téhož roku vstoupilo do svazku dalších šest obcí. Koncem roku 2018 svazek rozšířily další dvě. Aktuální počet dosáhl devětačtyřiceti včetně dvou měst.