„Vody tehdy bylo tolik, že z kanálu v naší ulici stříkala a valila se po silnici. Něco jsme ze sklepa dostali vlastními silami, pomáhali nám i hasiči,“ vzpomněl nepříjemné chvilky Blím. Ten doufá, že protipovodňová opatření, která plánuje vybudovat radnice, lidi ve městě od podobných situací v budoucnu uchrání.

Podle starosty Rájce – Jestřebí Pavla Perouta bývá kritické období, když dlouho prší nebo když na jaře taje sníh. „Aby se řeka v noci nevylila, musíme přes den stavět hráze z pytlů. Pohybovat se v noci vedle rychle proudící řeky, to je riskování s lidským životem,“ popsal starosta nebezpečnou tvář řeky Svitavy.

Podle něj je v Rájci problémové místo, kde se setkávají dva toky. Řeka Svitava s říčkou Býkovkou. „Velká voda Svitavy pak vzedme i Býkovku,“ vysvětlil Perout.

V příštím roce by na soutoku řeky a říčky měla vyrůst železobetonová hráz. Hráz krotící Svitavu v severní části města by měla být upravena a dosypána. „Budeme tak chráněni před stoletou vodou,“ míní Perout s tím, že úpravy si vyžádají asi osm milionů korun. Ty hradí Povodí Moravy a peníze ze státního rozpočtu.

Zatravněné valy by měly v dohledné době ochránit Spešovské. Ti museli čekat na stavbu protipovodňových opatření kvůli nedostavěné silnici vedoucí z Ráječka. „V současnosti Povodí Moravy organizuje tuto stavbu s projektantem silnice. Zatravněné valy postaví v závěrečné fázi stavby silnice, což bude v roce 2010,“ upřesnila starostka Spešova Iva Holomková. Hráz za necelých deset milionů korun tak udělá přítrž vodě valící se na vesnici od Rájce–Jestřebí i spodní vodě ve sklepech.

Lidi v Ostrově u Macochy zase ohrožuje vodní tok Lopač. „Potok Lopač prochází spodní částí městečka, je to v rovině a voda se tam rozlévá,“ upřesnil starosta Ostrova u Macochy František Pernica. Louky u Císařské jeskyně bývají každý rok při jarním tání zaplavené.

I tento problém by měla vyřešit protipovodňová opatření. Rybník čeká odbahnění, odborníci zvýší kapacitu průtoku Lopače, opraví přepadovou hráz a upraví plochy u břehů. „Tyto úpravy zřejmě budeme dělat po částech. Začneme nejdřív za rok, pokusíme se získat dotace,“ sdělil Pernica.

Upraveno by mělo být i koryto řeky Svitavy v Blansku mezi Salmovým jezem a jezem Paulinka. Povodí Moravy ale stále vybírá dodavatele stavby.

Podle Jana Morongy z Povodí Moravy se proti povodním nyní snaží chránit téměř každá obec, kde mají s velkou vodou špatné zkušenosti. „Kvůli povodním v sedmadevadesátém roce a těm před dvěma lety každá obec tato opatření navrhuje. Na větších tocích jsou potřeba,“ řekl Moronga.