A také porouchané osvětlení, které někdy večer blikalo, nebo dokonce nesvítilo vůbec. „Od několika lidí jsem slyšela, že osvětlení moc nefunguje. Když se pak večer vraceli z práce, šli potmě. Ale děje se tak i na jiných místech, třeba na sídlišti Sever," uvedla Irena Novotná z Blanska.

Opravu chodníků, vodovodních přípojek nebo veřejného osvětlení mělo na starosti město. Stavební firma IMOS, která celý průtah Blanskem opravovala, měla vady odstranit do konce března. Kdyby to nestihla, hrozila by jí pokuta. „Ve čtvrtek jsme přebírali dílo. Už dali všechno do pořádku. I zeleň a veřejné osvětlení. Svitavská už v tuto chvíli nevykazuje žádné „estetické" poruchy," uvedl vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

Protože ale firma již dříve nestihla dokončit opravu průtahu v termínu, nedodržela ani původní termín předání stavby, které se uskutečnilo loni v listopadu. „Za to jsme jí účtovali penále ve výši osmnáct tisíc korun za den. Dluží nám tak zhruba milion korun. A kdyby nestihla odstranit všechny vady do konce března, nabíhalo by jí penále za každý den prodlení ve stejné výši. Přesnou částku ale ještě vyčíslíme a koncem dubna ji bude schvalovat rada města," upřesnil Štefan.

I silničáři již převzali stavbu a dílo. I oni ale některé nedodělky reklamovali. Hlavně pokleslé šachty a poklopy od kanálů, které nejsou v úrovni silnice. „S firmou se ještě budeme domlouvat na přesném termínu a způsobu odstranění. Někde také chyběly značky, jinde jich bylo zbytečně víc. Ale to už je v pořádku," uvedla vedoucí technicko- správního úseku blanenských silničářů Eva Zouharová.

Někteří obyvatelé Svitavské se podivují nad tím, jak je silnice opravená. Například na Miroslava Malacha působí uspořádání některých prvků nelogicky. „Silnice je úzká, větší auta si špatně vyhýbají. Je tam také hodně zbytečných ostrůvků. Třeba u zámečku je přechod pro chodce, přes který nikdo nechodí. A za ním je odbočovací pruh doleva, na který se vejde pouze jedno auto. Třeba jeden ostrůvek má dvanáct metrů a odbočovací pruh jen šest. To nechápu," popsal Malach.

Dopravní situace mu nyní připadá chaotická. „Všechno se to zbytečně křižuje a motá. Ale z hlediska bezpečnosti je to asi dobré. Také mi přijde zvláštní, že neopravili křižovatku u lázní a u autobusového nádraží neudělali více parkovacích míst," míní muž.

S opravami není moc spokojená ani další obyvatelka Svitavské Jiřina Volfová. „Sice autem nejezdím, ale vím, že řidiči nadávají. Hlavně kolem ostrůvků se jim špatně jezdí. Když jsme jeli nedávno s manželem nakoupit, byl nešťastný z toho, že nemůže předjet cyklistu. Měl strach, protože silnice je úzká," sdělila důchodkyně.

Eva Zouharová ale uvedla, že silnice odpovídá platným normám. Řidiči si podle ní musejí uvědomit, že projíždějí zastavěnou částí města a musejí dodržovat povolenou rychlost. „Například v místech, kde je přechod pro chodce delší než sedm metrů, musí být z důvodu bezpečnosti ostrůvek. Silnice zúžená není. I chodci by měli vědět, jak se mají chovat. Je rozdíl mezi přechodem pro chodce, kde mají přesnost, a místem pro přecházení, kde ji nemají. Tam mají jen možnost bezpečně přejít na druhou stranu. Například u úřadu práce si ale přednost často vynucují a řidičům vběhnou do silnice. Ohrožují tím sebe i ostatní," upozornila Zouharová.

Také Štefan ujistil, že jízdní pruhy nejsou užší. „Je to jen optický klam. Jejich šířka je taková jako před rekonstrukcí," dodal vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje.

V příštím roce hodlá město opravit křižovatku u blanenských lázní. Vznikne tam kruhový objezd. „Letos chceme dotáhnout do konce územní řízení a zahájit stavební řízení. Pak už bude celá Svitavská kompletně opravená," doplnil Štefan.