Byl starosta Svitávky Martin Cetkovský společně smístostarostou vyloučen zObčanské demokratické strany nebo jsou nadále občanskými demokraty? Vtom by měl ještě do konce tohoto týdne udělat jasno celostátní smířčí výborODS.

Podle předsedy svitáveckého místního sdružení Kamila Kupsy byli oba hlavní představitelé městyse vyloučeni ze strany už vříjnu. Důvodů bylo hned několik. Starosta imístostarosta podle něj předstali komunikovat sostatními členy ODS. Kupsa také zpochybňuje také některá výběrová řízení na radnici.

„Ve výběrovém řízení na prodej bývalé hudební školy vyhrál společník firmy pana starosty. Soutěž byla ale nakonec zrušena,“ uvedl Kupsa. Podle něj navíc představitelé městyse do inzerátu vůbec neuvedli, že je objekt zčásti zrekonstruovaný, proto nebyl oobjekt zájem. „Na sněmu 24.října jsme mimo jiné iproto vyloučili starostu imístostarostu zObčanské demokratické strany pro hrubé porušení stanov,“ dodalKupsa.

Starosta Martin Cetkovský však tvrdí, že tento sněm byl neplatný a že je nadále členem ODS. „Sněm, který pan Kupsa svolal, byl svolán vrozporu ze stanovami, protože na něj nebyla část členů pozvaná, očemž již rozhodl smířčí výbor oblasti Blansko, “ tvrdí starosta. Popírá také jakékoliv pochybení při prodeji budovy umělecké školy.

„Můj společník se tam přihlásil jako soukromá osoba a vtom mu nemohu bránit. Navíc objekt nedostal, protože nabídl nízkou cenu. Budovu jsme nakonec prodali mnohem výhodněji,“ hájí se starosta. „Všechny veřejné zakázky jsme zadávali vsouladu se zákonem,“dodal.

Podle předsedy oblastní rady ODS a senátora Vlastmila Sehnala nejde ve Svitávce ožádný vážný problém. „Jsou tam jen dvě skupiny, které vedou mezi sebou spor,“ uvedl Sehnal stím, že je třeba vyčkat rozhodnutí celostátního smírčího výboru.