O vybudování nové naučné stezky se zasloužilo svitávecké Mateřské centrum Ferda. „Podařilo se nám získat na stezku dotaci pětatřicet tisíc korun, což činí osmdesát procent nákladů. O stezce budeme tisknout ještě informační letáčky a zřizovat webovou stránku," uvedla Šárka Bartoňková z Mateřského centra Ferda.

Naučná stezka turisty zavede mimo jiné k Velké a Malé Löw Beerově vile a také na kopec Hradisko, který patří mezi významné archeologické lokality.

Na stezce budou turisty čekat čtyři informační tabule. „První tabule bude na náměstí Svobody s názvem Současnost. Bude nejen začátkem trasy, ale zároveň orientačním plánkem městyse. Druhý panel bude tematicky spjat s příběhem židovské rodiny Löw Beerů, kteří byli významnými podnikateli v textilním průmyslu. Na třetím panelu s názvem Středověk bude zmínka o vzniku městyse i o hradu, který stával na Hradisku. Posledním panelem s názvem Pravěk stezka končí, a to v místě, kde již před dvě stě devadesáti miliony lety kypěl život, na kopci Hradisko," popsaly stezku Jana Strecková a Šárka Bartoňková z Mateřského centra Ferda.

Vzniku stezky předcházelo podle nich doporučení vedení městyse vést stezku na kopec Hradisko. Příprava nynější stezky trvala asi devět měsíců. „Nejsme profesionálové, takže jen ve svém volném čase pročíst spoustu materiálu a vystihnout jen to nejzajímavější bylo opravdu velice časově náročné. Výhodou by mělo být to, že texty budou srozumitelnější co nejširší vrstvě návštěvníků," dodala Bartoňková.