Stěny kolem řeky vyvýšené o šedesát centimetrů, nová stavědla, ale také prostor pro případné rozlití řeky vdobě intenzivních dešťů, tání či přívalových dešťů ochrání již brzy obyvatele Letovic před velkou vodou. Povodí Moravy totiž chystá nová protipovodňová opatření na úseku řeky Svitavy od Jeřábkova jezu po soutok Svitavy a Křetínky u Tylexu.

„Půjde o různá opatření vdélce téměř dva a půl kilometru,“ přiblížil starosta Letovic Radek Procházka. Podle něj už má stavba územní rozhodnutí, nyní je potřeba zpracovat podrobnější projekt pro stavební povolení. „Pracovníky Povodí Moravy tak bude čekat zejména vyřešení majetkových vztahů. Například za čistírnou odpadních vod se počítalo srozlivovým prostorem, počítalo se tam se zvlněním, ale majitelé pozemku stím nesouhlasili,“ doplnil.

Letovičtí radní chtějí, aby ochrana proti povodním sloužila lidem i pro rekreaci. „Pokud by se podařilo, aby se po valech dalo procházet, podařilo by se ve městě vytvořit propojení mimo frekventované silnice,“ přiblížil místostarosta Letovic Bohuslav Kuda. Od náměstí by se tak dalo například projít po druhém břehu než je radnice dolů po toku řeky. Stejně tak dvoje stavědla byl měla lidem soužit jako lávky pro přejítí toku.

Podle Vítězslava Nečase zPovodí Moravy jde ale především ito, aby byla vyšší kapacita koryta řeky. „Současné koryto je schopné pojmout maximálně dvacetiletou vodu, po úpravách by mělo odolat ivodě stoleté,“ sdělil Nečas. Podle něj by jejich podnik mohl mít ještě do konce roku stavební povolení, stavět by se tak mohlo začít vpříštím roce. „Náklady na stavbu jsou asi padesát milionů korun,“ doplnilNečas.

Do stavebního řízení se vložili také členové občanského sdružení Unie pro řeku Moravu. „Navrhovaná opatření jsou vůči přírodě šetrná. Chtěli bychom ale, aby řeka ve městě byla co nejblíže lidem, aby kní mohli sestoupit, aby uní mohli odpočívat,“ přiblížil Jaroslav Ungerman zUnie pro řeku Moravu.