Podobný stav platil i u Boskovic na odtoku z tamní vodní nádrže na říčce Bělé. Kolem pondělního poledne pak byla na stejné úrovni hladina řeky Svitavy v pětitisícovém Adamově. Tam jako vždy při povodni zaplavila rozlitá řeka podjezdy pod železniční tratí, na silnici do Bílovic nad Svitavou. Tato místa byla průjezdná jen v jednom směru.

Zdroj: Deník/Jan Charvát