V době totality byl unikátní Světelský oltář v Adamově pojmem jen mezi znalci a zasvěcenci. Před dvěma měsíci se mimořádná památka středoevropského pozdněgotického umění vrátila po kompletním restaurování zpět do kostela. Všichni ti, kteří do toho mají co mluvit, se nyní snaží, aby oltář mohl obdivovat každý, kdo o to bude mít zájem.


Iniciátorem restaurátoských prací a hybnou pákou aktivit, které mají vést ke zviditelnění oltáře, je adamovský a blanenský farář Jiří Kaňa. „Chceme památku co nejvíce prezentovat, aby nebyla jen ozdobou kostela,“ vysvětluje farář. Během podzimu jsou přes den otevřené oba vchody kostela, kterými se je možné na oltář podívat přes mříž, k dispozici jsou letáčky se základními údaji a kontaktem na průvodce, který na zavolání přijde a podá výklad.

Památka má také vlastní webovou prezentaci na www.adamov.name. „Jen v rámci Dnů evropského kulturního dědictví si oltář prohlédlo na dva tisíce návštěvníků. Mezi nimi byla i rodina knížete Liechtensteina a plný autobus poutníků z rakouského Zwettlu,“ přiblížil Jiří Kaňa. Právě v cisterciáckém klášteře v Zwettlu (česky Světlá) oltář byl od svého vzniku začátkem šestnáctého století až do poloviny devatenáctého století, kdy jej koupil Alois kníže z Liechtensteinu a věnoval jej tehdy dostavěnému kostelu v Adamově.

Více informací se dozvíte v Blanenském Deníku ve středu 17. října.