S vyšší cenou vodného a stočného musejí od ledna příštího roku počítat domácnosti na Blanensku. Nový ceník už schválilo předsednictvo Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Lidé v členských obcích zaplatí za kubík vody 93,99 koruny.

Podle předsedy Svazku Jiřího Charváta jde jen o mírné zdražení. Cena vodného zůstává stejná. Stočné podraží o pětapadesát haléřů.

Letos stál kubík vody ve Svazku 93,44 koruny. V roce 2015 to bylo o necelá tři procenta méně. „Udělali jsme taková opatření, aby nárůst cen pro příští rok byl jen nepatrný. Například úpravy v takzvaném kalkulačním vzorci. A také stavíme nové čistírny odpadních vod a kanalizace, což se pozitivně promítá do plánů našeho financování. V příštím roce se pustíme například do druhé etapy rozšíření čistírny odpadních vod v Jedovnicích, na kterou se napojí obce Krasová a Senetářov. Bude to stát sto dvacet šest milionů korun," přiblížil Charvát.

Svazek velkou část svých investičních akcí platí pomocí dotací ze Státního fondu životního prostředí. Jemu se zavázal, že bude každoročně navyšovat cenu vody. „Musíme mít prostředky na obnovu a udržitelnost tohoto majetku. Ale pod podmínkou, že nebude překročena výše takzvaně sociálně únosné ceny," vysvětlil Charvát.

Svazek funguje na principu solidarity, kdy silnější obce dotují ty chudší. Všechny členské obce mají stejnou cenu vody. Týká se to Blanska, Boskovic, ale také například Borotína. „V každé obci se občas najdou lidé, kterým se nelíbí, že se voda zdražuje. Oproti jiným rokům je ale zdražení jen minimální. Nejdůležitější je, aby byla voda dostatečně kvalitní. Svazek dělá pravidelné rozbory, členství v něm má pro malé obce svůj význam. Různé opravy a provozování vodovodní infrastruktury by pro nás byly velmi nákladné, protože máme v přepočtu na kilometr méně odběratelů než větší města," uvedl starosta Borotína Zdeněk Toul.

Členem Svazku byly před téměř dvaceti lety také Lysice. Nyní ale Lysičtí jako majitelé vodovodní infrastruktury o všech důležitých investicích rozhodují sami. A vedení městyse naznalo, že je potřeba vodu pro příští rok o deset procent zdražit.

Kubík vody bude od Nového roku podle starosty Pavla Dvořáčka stát 56,90 koruny bez DPH. Navýšení se týká vodného i stočného. „Musíme do budoucna myslet na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Také chceme za pomoci dotací postavit novou čistírnu odpadních vod, investice je zatím ve fázi příprav," přiblížil důvod zdražení Dvořáček.

Infrastrukturu městys pronajímá boskovické divizi Vodárenské akciové společnosti, která mu platí nájemné. „I díky plánovému zdražení budeme mít v obecní pokladně v příštím roce o 375 tisíc korun víc právě z tohoto nájemného," upřesnil Dvořáček.

Stejná situace jako v Lysicích je například ve Velkých Opatovicích, kde také pronajímají infrastrukturu vodárenské společnosti. Město před lety vystoupilo ze Svazku a o ceně, nových investicích či opravách rozhoduje samo.

Starostka Kateřina Gerbrichová uvedla, že konečné ceny bude schvalovat v prosinci zastupitelstvo. Ve hře jsou tři varianty. Cena za kubík vody může zůstat stejná, tedy 71, 65 koruny. Anebo mírně zdražit.

Maximálně však o jednu korunu a šedesát haléřů. „Před časem jsme díky dotacím postavili čistírnu odpadních vod za několik milionů korun. Musíme i nadále plnit finanční analýzu, která určuje, v jakém poměru má být cena stočného v závislosti na obnově infrastruktury a v rámci udržitelnosti projektu. U cen stočného jsme vázání podmínkami dotace," přiblížila Gerbrichová.