Jedním z důvodů je právě upřesnění majetkového vyrovnání s obcemi, jež se rozhodnou ze svazku vystoupit. Zda je změna stanov svazku krok správným směrem, si není jistý starosta Kunštátu Zdeněk Wetter. „Na nejasnosti ve stávajících stanovách svazku dlouhodobě upozorňujeme a je zřejmé, že změna je reakcí na spor po vystoupení Kunštátu ze svazku. To je i důvod, proč změna stanov možnost vystoupení ze svazku zřejmě ještě ztíží," uvedl kunštátský starosta.

Důvodů pro změnu je podle tajemníka svazku Petra Tioky hned několik. „Za prvé bylo stanovy nutné upravit kvůli tomu, že se měnil občanský zákoník. Současné stanovy pocházejí z roku 2004 a doposud se v nich dělaly jen minimální změny, jsou tedy po právní stránce už poněkud zastaralé. Další důvod byl specifikování spoluúčasti obcí na financování oprav majetku ve svazku," objasnil Tioka s tím, že další pohnutkou pro úpravy byla i potřeba upřesnit a vyjasnit podmínky vstupování a vystupování obcí ze svazku.

Roční přípravy

Podle předsedy svazku Jiřího Crhy je upřesnění podmínek vstupování a vystupování obcí ze svazku tím hlavním, proč se do změny stanov pustili. „Chceme tím do budoucna předejít podobným sporům, jaký už několik let vedeme s Kunštátem," řekl.

Přípravy na změnu stanov začaly podle Tioky už před více než rokem. „Letos v lednu předsednictvo svazku schválilo návrh nových stanov a rozeslali jsme jej všem členským obcím k diskuzi. Ozvalo se několik obcí s připomínkami," řekl Tioka.

Jednou z členských obcí, která měla připomínky, byly například Letovice. „Za stávajících podmínek ze svazku prakticky nelze vystoupit. V případě, že to členská obec udělá, vymáhá svazek veškeré náklady, které do obce vložil, ale na podíl majetku svazku tato obec nárok nemá. Navíc všechny obce ručí za veškeré investiční peníze, i za ty, které nejsou uplatňovány přímo v obci. Na tento dluh stačí hlas jednoho zástupce obce. Přitom když se chce obec zadlužit, musí v normálním případě rozhodnout většina v zastupitelstvu," uvedl příklad některých výhrad, které Letovičtí ke stanovám svazku mají, opoziční zastupitel Radek Procházka.

Výhrady obcí svazek podle Crhy do nových stanov vložil. „Nedaly se však zapracovat úplně všechny připomínky," uvedl Crha.

Nyní musí o nových stanovách rozhodnout ještě valná hromada svazku, která je složená ze zástupců členských obcí. Těch je momentálně devětasedmdesát. „Valná hromada se sejde v pondělí šestnáctého června," doplnil předseda svazku.