Vrámci těchto slavností jsou pod patronací rektora MZLU v Brně pro domácí i zahraniční myslivce organizovány společné lovecké akce. Vpátek 2. 11. 2007 je to naháňka na divočáky, vsobotu 3. 11. 2007 pak reprezentační hon na bažanty. Nedílnou součástí je i tradiční poslední leč, pořádaná po sobotním honu ve křtinském zámku pro všechny zúčastněné lovecké hosty. Ti budou vletošním roce nejen zČeska, ale také ze Slovenska, Rakouska, Itálie, Polska a Španělska.

Na závěr svatohubertských slavností se v neděli 4. listopadu 2007 v 10.30 hodin uskuteční v barokním chrámu ve Křtinách slavnostní svatohubertská mše, které se pravidelně účastní nejen lovečtí a pozvaní hosté, ale také široká veřejnost. Mše, celebrovaná p. Tomášem Prnkou, bude provedena posluchači Konzervatoře Brno pod vedením Mgr. Aleše Podařila.