Tento ročník navíc bude výjimečný a oživený i oslavou významného kulatého výročí. Přesně před pěti sty padesáti pěti lety byl totiž Jiří z Kunštátu a Poděbrad korunován českým králem.

Svátky řemesel jsou druhou největší akcí ve městě, hned v závěsu za zářijovým hrnčířským jarmarkem. Tomu nasvědčuje i velké množství ukázek lidových řemesel a také bohatý doprovodný program, který pro návštěvníky připravili organizátoři akce. „Návštěvníci si prohlédnou například výrobu ručně foukaného skla i jeho malování a broušení. Ačkoliv je svátek letos zasvěcen především práci se sklem," uvedl organizátor akce z pořádajícího občanského sdružení Řemesla Kunštát Libor Janča.

Stará řemesla

Lidé uvidí i další mnohdy zapomenuté lidské činnosti, jako je pečení chleba v historické chlebové peci či drátování hliněných krajáčů. „K vidění bude také soustružení dřeva, tesání trámů a vodotečí, starokovářské zpracování oceli, sestavení ohýbání a bednění dna sudů a další," vyjmenoval Janča.

V doprovodném programu, který začíná v sobotu v jedenáct hodin dopoledne a v neděli o hodinu dříve, se lidé mohou těšit třeba na dobový jarmark nebo kejklířská vystoupení. Vyřádí se i děti ve výtvarné, keramické a drátenické dílničce. Je možné prohlédnout si i mletí mouky a pečení placek, pražení kávy na historickém kulovém pražidle či si odnést čerstvě vyraženou pamětní minci. „V podstatě u každého stánku se kolemjdoucí mohou zastavit a různé činnosti si vyzkoušet," doplnila další pořadatelka řemeslného víkendu Marie Wetterová.

Dodala, že sobotní program vyvrcholí večerním foukáním skla při svitu kočárových luceren. Tyto lucerny budou k vidění na samostatné výstavě s názvem Jak se svítilo v dávných dobách na cestách.

Kunštátští letos využijí i dobových kulis k připomenutí významného výročí. V květnu roku 1458, tedy přesně před 555 lety, byl totiž korunován českým králem král Jiří z Kunštátu a Poděbrad. Během celého víkendu proto historická a kaskadérská skupina Štvanci zajistí doprovodný historický program, kterým návštěvníkům událost věrně přiblíží. „Hlavní postavou sobotního historického programu bude manželka krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad Johanka z Rožmitálu," uvedl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

V sobotu o půl dvanácté dopoledne tedy bude první šermířský turnaj pro královnu. O dvě hodiny později se koná slavnostní ceremonie na počest příjezdu královny. Ve čtyři hodiny odpoledne bude v královské aréně smrtící souboj století. Program doplní rytířské souboje, kejklířská vystoupení, historické tance, roková balada na koních, šermířské vystoupení Rožmitálští a dobová hudba.

Příjezd krále

V neděli za zvuku zvonů i výstřelů z kanónu zhlédnou návštěvníci příjezd královny, biskupů i samotného krále na koních a v kočáru v průvodu ze zámku, pokračovat se bude ceremonií slavnostní korunovace krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, opět doplněné dobovými vystoupeními," dodal Wetter.

Celé oslavy i svátky řemesel ukončí v půl čtvrté odpoledne velký rytířský turnaj na koních na počest nového krále.

Nedílnou součástí svátku řemesel se už stalo také sochařské sympozium Dřevosochání, jehož první ročník se konal předloni, kdy byl Svátek řemesel tematicky zaměřený na dřevo. V pořadí třetí sympozium začíná už v pondělí třetího června na náměstí Klementa Bochořáka. Na zmíněný sváteční víkend se sochy přesunou k zámku.

Program akce

VI. ročník na téma Sklo

Svátky řemesel u příležitosti 555. výročí korunovace Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem

Kunštát, 8. a 9. června, Areál zámeckého parku

Sobota 8. června:

11.00 Otevření jarmarku a zahájení slavností
11.30 Šermířské vystoupení – Turnaj pro královnu
12.00 Dobová muzika Lucrezia Borgia
13.00 Křest knihy Páni z Kunštátu a na Kunštátě
13.30 Slavnostní ceremonie na počest příjezdu královny Johanky z Rožmitálu
15.00 Rokoková balada na koních – Černobílá fantazie
16.00 Královská aréna: Smrtící souboj století
17.00 Dobová muzika Lucrezia Borgia

Neděle 9. června:

10.00 Otevření jarmarku a zahájení slavností
10.30 Kejklířské vystoupení
11.00 Slavnostní předávání cen dětem z MŠ, vyhodnocení 3. ročníku keramické soutěže
11.30 Slavnostní příjezd Johanky z Rožmítálu a jejího doprovodu
12.00 Korunovace Jiřího z Kunštátu a Poděbrad českým králem
13.30 Slavnostní vyhlášení a udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kra­je
14.00 Dobová muzika Lucrezia Borgia
14.45 Kejklířské vystoupení
15.30 Velkolepý rytířský turnaj na koních na počest krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad

Doprovodný program:

– ochutnávka delikates
– výtvarná dílnička pro děti
– keramická dílnička pro děti
– drátenická dílnička pro děti
– výstava litiny a železa
– výstava drobného zvířectva
– rytířské hry pro děti

Dřevosochání v Kunštátě

Ve dnech 3. 6. – 9. 6. 2013 se koná 3. ročník sochařského sympozia v Kunštátě:

3. 6. – 7. 6. 2013 nám. Klementa Bochořáka, 8. 6. – 9. 6. 2013 areál zámeckého parku

Jednodenní vstupné: 80 Kč, Děti do 6 let vstup zdarma