Boskovické gymnázium a Střední škola gastronomická Blansko. Tyto střední školy umožní žákům zúčastnit se studentských voleb pod hlavičkou společnosti Člověk v tísni. V případě nedávných prezidentských voleb byl zájem škol v regionu výrazně vyšší.

Žáci boskovického gymnázia si studentskou obdobu předčasných parlamentních voleb sami vyžádali. „Poprvé si volby nanečisto vyzkoušeli v případě těch prezidentských a zaujalo je to. Naším cílem je především zvýšit volební účast, která v prvním případě nebyla optimální. Proto budou moct studenti svůj hlas odevzdat pravděpodobně i o přestávkách," podotkla výchovná poradkyně boskovického gymnázia Alena Svanovská.

Ta zároveň přiznala, že preference studentů nezná. „Rozebírali jsme to, ale nějaký jednotný názor jsem nezaznamenala. Může za to pravděpodobně i tristní politická situace, která momentálně panuje," řekla Svanovská.

Ví, že žáky nečeká snadný úkol. „Nemají na organizaci moc času. Přitom nechtějí nic podcenit a myslí na reklamu, zajištění prostor i prezentaci jednotlivých politických stran. Přesto bude veškerá odpovědnost ležet na bedrech studentů. Učitelé a školní psycholožka, která je zároveň naším garantem projektu, budou na průběh voleb pouze dohlížet," oznámila výchovná poradkyně boskovického gymnázia.

Iniciativa učitelů

To v blanenské střední gastronomické škole stáli za rozhodnutím uspořádat studentské volby především učitelé. „Ale naší žáci rozhodně nejsou proti. Snažíme se volbám a politice obecně věnovat velký prostor i v předmětech spjatých se společenskými vědami," rozvedla ředitelka školy Marta Truhlářová.

Účast ve studentských volbách se na této škole stala téměř pravidlem. „Rádi se zapojujeme do většiny podobných hromadných akcí. Nejde jen o volby, ale třeba i událostí, které mají nějaký dobročinný účel. Všechno podle nás přispívá k většímu povědomí studentů o životě, který mají před sebou," vylíčila Truhlářová.

Ale skutečnost, že tentokrát je její škola na Blanensku spíše výjimkou, ji nepřekvapila. „Je mi jasné, že školy mají mnoho jiných starostí a záleží pouze na vedení každé z nich, jaké si určí priority. Rozhodně si nemyslím, že by studentské volby brali jinde na lehkou váhu," uznala ředitelka.

Prezidenta nedávno vybírali například také studenti blanenského gymnázia. „Tentokrát se však nezapojíme. Máme dlouho dopředu naplánované různé akce a s termínem předčasných voleb jsme z pochopitelných důvodů kalkulovat nemohli. A shodli jsme se na tom, že pro nás studentské volby v tomto případě nejsou natolik podstatné, abychom na poslední chvíli své plány měnili," nastínil ředitel blanenského gymnázia Radek Petřík.

Studentské volby spadají pod vzdělávací program nazvaný Jeden svět na školách, který pořádá společnost Člověk v tísni. Uskuteční se druhého a třetího října.

Zájem škol podle mediální koordinátorky projektu Bohumily Beranové neklesá. „Přihlásilo se asi čtyři sta střední škol, z toho devětadvacet na jižní Moravě, což je obdobný počet jako u volby prezidenta. Jelikož se jedná o volby předčasné, je to rozhodně úspěch. Pokles zájmu na Blanensku je spíše výjimkou," řekla Beranová.

Cílem programu zůstává výchova mladých lidí a jejich smyslu pro principy demokracie. „Vždycky nás těší, když se mladí lidé chtějí nějakým způsobem podílet na chodu společnosti. Z průzkumů navíc víme, že tato naše aktivita přispívá ke zvýšení počtu takzvaných prvovoličů," ocenila Beranová.