Měřící stanice jsou kromě přístrojů vybavené i počítači. „Na nich studenti zpracovávají výsledky měření a poté protokoly. Jedním z cílů projektů je totiž i větší zapojení informačních technologií do výuky,“ upřesnil ředitel školy Pavel Čípek.

Laboratoř pro měření elektroniky vybavili systémem vyrobeným v Izraeli. „Systém ale vymysleli v americkém kosmickém středisku NASA,“ pochlubil se ředitel s tím, že součástí projektů jsou kromě samotné techniky také metodické pokyny, příručky, pracovní sešity či obrázkové anglické a německé slovníky.

Studenti ze strojírenských oborů budou nově pracovat v laboratoři měření a zkoušek mechanických veličin. „Největší novinkou ve vybavení je 3D scanner pro snímání prostorových objektů. Tyto objekty se pak promítají v počítači a dá se podle nich vyrobit téměř stejná kopie,“ uvedl učitel Pavel Dvořáček a dodal, že přístroj i s příslušenstvím stál téměř čtyři sta tisíc korun.

Ve škole vědí, že modernizace jejich studentům může otevřít dveře do světa. „Když firmy vidí, že ve škole pracujeme s moderní technikou, často si ke spolupráci vybírají naše studenty,“ doplnil Čípek.