„Zvolila jsem boskovické a blanenské gymnázium. Jako třetí jsem se rozhodla pro obchodní akademii v Blansku,“ uvedla žačka sloupské základní školy, které s výběrem škol pomohli rodiče. „Na obou gymnáziích jsou povinné přijímací testy, učím se proto matematiku a český jazyk,“ dodala dívka.

Novela školního zákona přinesla žákům větší možnost výběru, zaměstnancům škol však přibylo více práce. „Oproti minulým letům jsme letos doslova zavaleni přihláškami. Bohužel však nevíme, kolik žáků nakonec nastoupí. Může se totiž stát, že stejní žáci obsadí na více školách souběžně první místa. V počtu přijatých uchazečů pak nastane zmatek,“ uvedla ředitelka Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Blansko Svatava Dvořáková.

Právě na obchodní akademii se už v tuto chvíli přihlásilo přes dvě stě žáků. „Protože máme třikrát více přihlášek než v minulých letech, rozhodli jsme nedělat přijímací zkoušky. Rozhodující pro přijetí bude prospěch uchazečů,“ dodala Dvořáková.

Od přijímacích zkoušek letos upustili i na Gymnáziu v Rájci–Jestřebí, kde letos otvírají jednu třídu čtyřletého a jednu šestiletého oboru studia. Také uchazečům o studium na gymnáziu budou stačit výsledky v předchozím školním roce. „Kromě známek z českého, cizího jazyka a matematiky považujeme za důležitou i účast žáků v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. I za ni žáci získávají body v přijímacím řízení,“ řekl ředitel gymnázia Stanislav Laštůvka s tím, že v současné době mají na gymnáziu ještě místo.

Přes pět set přihlášek zatím podali zájemci o studium na SOU a SOŠ André Citroëna do Boskovic. „Letos můžeme přijmout až tři sta šedesát žáků. Kvůli novele školského zákona si však žáci mohou vybírat z více škol. Může se tedy stát, že i ti, kterým pošleme rozhodnutí o přijetí, nenastoupí,“ sdělil zástupce ředitele školy Petr Janoušek.

Podle něj mají žáci letos největší zájem o obory s informačními technologiemi nebo například obor automechanik. „Překvapil nás i letošní vysoký počet přihlášek na obor opravář zemědělských strojů. Ale je možné, že si tento obor mohou někteří žáci nechat například jako jistotu,“ dodal Janoušek a podotkl, že i na střední škole André Citroëna rozhodují studijní výsledky žáků.

Právě střední školu a učiliště André Citroëna volí často k dalšímu studiu žáci devátého ročníku Základní školy ve Sloupě. „Největší zájem mají žáci tradičně o jedovnickou průmyslovku, učiliště André Citroëna v Boskovicích, Integrovanou střední školu v Blansku nebo boskovické a blanenské gymnázium,“ uvedl ředitel základní školy Pavel Dočekal a dodal, že žáci už se na přijímací školy výrazně připravovat nemusí.

„Až na výjimky jakou jsou gymnázia se dostanou žáci na školy bez přijímaček. Pryč už jsou doby, kdy byly přijímací zkoušky postrachem žáků. Žáci vědí, že na většině škol je vezmou i bez skvělých výsledků,“ vysvětlil.