Příbuzná jedné ze žákyň třetí třídy na Základní škole Dvorská Blansko rozeslala otevřený dopis, ve kterém žádá prošetření údajných pochybení tamního ředitele a upozorňuje na špatnou práci třídní učitelky jedné ze čtvrtých tříd. Špatné je podle ní třeba to, že čtvrťáky učí různí učitelé tak, jak je to běžné na druhém stupni. Její stížnost posoudí Česká školní inspekce.

„Má vnučka navštěvuje třetí třídu na základní škole Dvorská. Pan ředitel nedávno rodičům dětí této třídy oznámil, že následující školní rok v podstatě najedou na systém druhého stupně. Nikdy jsem ale neslyšela, a to ani v době před rokem 1989, že by se děti už od čtvrté třídy učily jako na druhém stupni. Začala jsem se zajímat a sbírat informace o současné čtvrté třídě. Zjistila jsem téměř hrozivé skutečnosti,“ napsala v úvodu svého dopisu Jaroslava Černá.

Ten poslala jako otevřený ministerstvu školství, Jihomoravskému kraji, městu Blansku, vedení Základní školy Dvorská a jedna kopie přišla i do redakce Blanenského deníku Rovnost.

Černá v dopise žádá prošetření toho, co se děje v současné čtvrté třídě. „Děti se učí jako na druhém stupni a učí je učitelé z druhého stupně, kteří nemají žádné nebo jen minimální zkušenosti s dětmi z prvního stupně. Třídní čtvrté třídy je učitelka, která ani nemá atestaci pro to, co děti učí, a nemá s prvním stupněm žádné zkušenosti. A ačkoliv se snaží a dělá vše pro to, aby třídu zvládla, bohužel nemá přirozenou autoritu a žádné zkušenosti. Ve třídě jsou značné výchovné problémy,“ tvrdí Černá v dopise.

Vytýká i další věci, adresované především řediteli. Třeba to, že o chystaných změnách dostatečně neinformuje.

Ředitel školy Dušan Krumnikl se do novin vyjadřovat nechce. Podle svých slov má na všechny body stížnosti své argumenty, které ale nemíní obhajovat skrz média.

Třídní učitelkou čtvrté třídy je Barbora Holánová. Ta se nařčením vůči sobě brání. „Pokud se pan ředitel vyjadřovat nechce, respektuji to. Co se týče mě samotné, mlčet nechci, protože slova paní Černé uráží mě i mou práci,“ poznamenala Holánová.

Stejně jako Krumnikl upozornila na to, že dopis přišel od ženy, o které nikdy předtím neslyšela. „Pokud má paní Černá připomínky, nejprve měla přijít řešit problémy osobně do školy. Podle mě je nesmysl, aby rovnou posílala žádost o prošetření,“ myslí si učitelka.

Holánová se hájí řadou argumentů. „Od roku 1999 jsem byla třídní učitelkou čtvrté třídy, kterou jsem dovedla až do deváté třídy. Podobně jako současní čtvrťáci najela tato třída tehdy na systém druhého stupně. Nikdy si na mě nikdo nestěžoval. Po téměř patnácti letech mé praxe paní Černá píše, že nezvládám třídnictví a nemám žádné zkušenosti. Zda jsem dobrá nebo špatná učitelka, musí posoudit jiní. Já ale můžu s čistým svědomím říci, že se o třídu starám a zodpovědně si plním své pracovní povinnosti,“ vylíčila Holánová.

Systém na blanenské škole nijak nezaráží třeba ředitele letovické základky Miloše Randulu. „I když neznám všechny souvislosti, nemyslím si, že pan ředitel jedná v rozporu s pravidly. Nejspíš ho tlačí personální stav ve škole a nejsou to změny, které si vymyslel jen tak z vlastní vůle. Musí naplnit učební plány, a přitom řešit obsazení učitelů. Faktem je třeba to, že učitel musí týdně odučit jen dvaadvacet hodin, kdežto žáci čtvrté třídy mají mít šestadvacet hodin týdně. S jedním učitelem si proto třída určitě nevystačí,“ přiblížil Randula.

Město Blansko, jako zřizovatel školy, dopis Jaroslavy Černé předá na prošetření České školní inspekci. „Zatím jsme žádost neobdrželi. Jakmile podnět dostaneme, nebudeme to odkládat a výsledek šetření bude známý zhruba za čtrnáct dnů,“ přiblížil mluvčí inspekce Libor Vacek.