Trasa dlouhá přibližně dva kilometry je lemována lavičkami a naučnými tabulemi, stromy jsou opatřeny informačními visačkami. Turisty čeká na trase třináct zastavení, mezi třináctým zastavením a cílem, jímž je Arboretum Křtiny, vybudoval Školní lesní podnik Křtiny nový mostek a pěšinu, která příchozím umožní bezpečně dojít až k bráně arboreta.

„Zastavení jsou věnovaná jednotlivým rodům dřevin, a to bříze, habru, jasanu, dubu, javoru, jedli, smrku, jeřábu, lípě, buku, borovici, modřínu a směsi exot. Nově jsme stromy opatřili visačkami, z nichž se kolemjdoucí dozví český a latinský název, čeleď a kde všude se můžou se stromem setkat, “ popsala trasu správkyně arboret Petra Packová.

Stezka kolem řeky Svitavy má nový povrch. Láká cyklisty i pěší.
Stezka kolem řeky Svitavy v Adamově má nový povrch. Láká cyklisty i k vycházkám

Školní lesní podnik přistoupil k dobudování a slavnostnímu otevření stezky po patnácti letech. Nutné bylo, aby stromy povyrostly. Autorem prvotní myšlenky naučné stezky je loni zesnulý zahradní architekt Ivar Otruba. Ideu následně rozpracovali tehdejší studenti Zahradnické fakulty Mendelu pod vedením Milána Rajnocha a ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny. Ti také podle plánu stromy postupně vysadili.

Na pohled zajímavé soubory stromů přitahovaly pozornost kolemjdoucích. „Co tady ale chybělo, byly panely, z nichž by se lidé o daných stromech dozvěděli leccos zajímavého. To se teď změnilo, navíc jsme zvolili formu, která je čtivá a zábavná. Čtenář se například dozví, jaké vlastnosti má dřevo stromu, který má před sebou, k čemu se hodí listí či plody nebo jak dané dřevo využívali naši předkové. A pokud by chtěl někdo přece jen spíše encyklopedické znalosti, stačí, když si načte na každém panelu QR kód,“ popsala panely na stezce Packová.

Tajemné místo v Moravském krasu navštívili lidé. Býčí skála otevřela své brány
Tajemné místo v Moravském krasu navštívili lidé. Býčí skála otevřela své brány

Stezka až do letošního roku neměla dořešený příchod k Arboretu Křtiny. „Na stezce je potřeba překonat protékající potok, což jsme vyřešili dřevěným mostkem, který v krajině působí velmi přirozeně. Poslední část cesty vede podél frekventované komunikace. Nakonec zvítězila varianta posunout původní plot arboreta o několik metrů a podél silnice postavit dřevěnou zábranu. Dostatečně široký průchod, který vznikl, jsme vysypali dřevní štěpkou,“ popsala Jitka Fialová z Ústavu inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny LDF, která se na realizaci stezky podílela.