„Očekáváme, že silnice přinese odlehčení Ráječku a částečně Spešovu od tranzitní dopravy,“ uvedl vedoucí blanenského pracoviště Správy a údržby silnic Miloš Bažant.

Úsek vyroste jako součást třetí etapy stavby silnice zBoskovic do Blanska. Jeho délka je necelý kilometr. Začínat bude učerpací plynové stanice vRáječku a končit až na hranicích Rájce a Spešova.

Kromě samotné vozovky si stavba nové silnice vyžádá ipostavení několika dalších objektů. Vyrostou tři nové mosty. Jeden protizáplavový, jeden přes řeku Svitavu a další přes říčku Chrábek.

Vplánu jsou iprotihlukové stěny ve Spešově a Ráječku, hospodářský vjezd vRáječku, podchod pro pěší, dešťová kanalizace, autobusové zastávky ve Spešově a Ráječku a odbočovací pruh ve směru na Blansko.

VRáječku pokrok ohledně obchvatu vítají. „Jsme samozřejmě rádi. Situace na silnici je zde velmi vážná a nelepší. Za den tu projede kolem dvanácti tisíc aut. Nejhorší je špička při střídání směn vCelestice,“ uvedl starosta Ráječka Vít Rajšlégr.

Pokud půjde vše podle plánů, obchvat se začne stavět už letos a první auta vyjedou na novou silnici koncem příštího roku.