„Zhruba před čtrnácti dny jsme staveniště předali stavební firmě, která vyhrála výběrové řízení. Pokud vše dobře půjde, měla by kompostárna vzniknout už v letošním roce,“ uvedla blanenská starostka Jaroslava Králová.

Přestože i letos museli Blanenští ve svém rozpočtu škrtat, milióny na kompostárnu uvolní. Podle vedení města je totiž její stavba nutná. „Kvůli novele zákona o likvidaci biologicky rozložitelného odpadu musíme do rozpočtu zahrnout také stavbu nové kompostárny. Bude to největší investice tohoto roku. Kompostárna ale teď pro nás představuje jedinou možnost, jak likvidovat zeleň a organické zbytky z restaurací a vývařoven,“ vysvětlila starostka.

Shrabané podzimní listí, posečená tráva, osekané větvě stromů, skořápky od vajíček, bramborové slupky či sedliny kávy, to vše by se mělo v budoucnosti hromadit na blanenské kompostárně. Postaví ji na starém Blansku u čistírny odpadních vod. „Záměrně jsme vybrali místo u čističky, kde bude skladiště biologického odpadu nejmíň zavazet,“ doplnila Jaroslava Králová.

Stavbu blanenské kompostárny vyčíslilo vedení města přibližně na osmačtyřicet miliónů korun. Zhruba na čtyřicet procent se pokusí získat dotaci.