Navýšení rozpočtu na stavbu sportovní haly boskovičtí zastupitelé schválili na konci dubna. Vedoucí tamního majetkového odboru Pavel Musil tehdy odhadl, že práce budou pokračovat zhruba za čtrnáct dní. Ale zatím se nic neděje. „Bohužel stále jednáme s vedením firmy IMOS o změně ceny vyvolané úpravou projektové dokumentace. Vyjednané podmínky zapracujeme do dodatku ke smlouvě, který nakonec předložíme k projednání na nejbližším zasedání rady města. To se uskuteční pravděpodobně šestnáctého června," sdělil v pondělí Blanenskému deníku Rovnost Musil.

Potvrdil to i Radek Voráč ze společnosti IMOS. „Skutečně teď řešíme především cenu, za kterou budeme schopní dodatečné úpravy projektu udělat. Výslednou částku sice ještě neznám, ale předpokládám, že radnicí navržené maximum šesti a půl milionu nepřekročíme. Odhad musel mít na starosti odborník, takže nevidím důvod, proč by se měl od našich požadavků nějak zásadně lišit," naznačil Voráč.

Klid na staveništi tak potrvá ještě minimálně čtrnáct dní. „Mně to jako odpůrci stavby za aktuálních podmínek vlastně docela vyhovuje. S projektem jsem nesouhlasil nejen já, ale samozřejmě i mnoho lidí, kteří poblíž tohoto místa bydlí. Zvyšuje se tak šance, že uspějí se žádostí o obnovení stavebního řízení. To by v krajním případě mohlo další práce zastavit úplně," podělil se o svůj názor opoziční boskovický zastupitel Vladimír Farský.

S neustálými komplikacemi je smířený. Myslí si, že agresivní spodní vody a nález uhlí pod místem, kde stavitelé plánují vchod do haly, není posledním problémem. „Znovu ale musím zopakovat, že bych ocenil větší informovanost ze strany vedení města. Takto sbíráme pouze střípky informací z různých zdrojů. Alespoň bych věděl, co odpovídat lidem, kteří se mě na pokračování projektu vyptávají," uvedl Farský.

Když stavba v listopadu loňského roku začala, předběžným termínem jejího dokončení byla polovina letošního prosince. „O jaký časový úsek se tato lhůta posune, zatím netuším. I o tom jednáme. Prosincový termín však zcela určitě pracovníci nedodrží," oznámil Musil.

Podle Voráče se termín dokončení posune zhruba o takovou dobu, jakou práce stojí. To jsou už teď více než tři měsíce. „Tím pádem se určitě nevyhneme zimnímu období. V té době nás však čekají převážně práce uvnitř budovy, na které nemá venkovní počasí vliv. Horší to bude se zásahy zvnějšku nebo na střeše," uvědomuje si.

Společnost samotnou však průtahy příliš neovlivní. „IMOS je velká firma. Naši pracovníci dělají na několika projektech najednou, takže nám to větší problémy nezpůsobuje," řekl Voráč.

Na podzim čekají lidi komunální volby a s nimi možnost změnit vedení města. „Pořád zbývá dost času. Když bude stavba v pokročilém stavu, tak už si ji patrně nikdo zrušit nedovolí. Stálo by to moc peněz. Zatím však i já chodím dennodenně kolem opuštěného staveniště. Kdyby to na přelomu září a října vypadalo podobně, tak se případné zrušení projektu vyloučit nedá," podotkla opoziční zastupitelka Martina Přichystalová, která už na dubnovém zasedání zastupitelstva nebyla pro pokračování prací.

Boskovický starosta Jaroslav Dohnálek se však takového scénáře spíše nebojí. „Nikdy neříkej nikdy. Ale kdyby se dostali do vedení města jiní lidé, ani oni by se pravděpodobně nakonec nezachovali jinak. Pochopili by, že cesta k funkční sportovní hale, po které jsme se vydali my, je správná a nejrychlejší," sdělil starosta.