Proti stavbě bioplynové stanice se například postavili lidé v letovické části Třebětín. Plánovala ji postavit společnost Ledeko, která tam provozuje velkokapacitní kravín. Lidé se báli především zvýšeného provozu těžkých aut na tamní silnici, která prochází těsně mezi domy. Letovický stavební úřad ale už minulý rok vydal územní rozhodnutí o umístění bioplynové stanice v Třebětíně. „Podali jsme proti němu odvolání na krajský úřad. Ten na základě našeho odvolání zrušil územní rozhodnutí letovického stavebního úřadu. Zatím jsme tedy vyhráli," řekl Josef Rozsýval, který se stavbou bioplynové stanice v Třebětíně nesouhlasí.

Podle vyjádření krajského úřadu obsahovalo územní rozhodnutí letovického stavebního úřadu nedostatky. „Stavební úřad při specifikaci odstupových vzdáleností umisťovaných staveb ve výroku rozhodnutí použil v některých případech hodnoty, které žadatelem předložená projektová dokumentace stavby neobsahuje," stojí ve vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kra­je.

Společnost Ledeko však od stavby bioplynové stanice upustit zatím nechce. „Pokusíme se nedostatky odstranit a budeme o územní rozhodnutí žádat dál," řekl ředitel Ledeka Vladimír Dražil.

Se stavbou bioplynové stanice nesouhlasí ani lidé ve Vanovicích. Tam ji chce postavit společnost Agrospol Knínice. „Máme kladná stanoviska krajského úřadu. Žádost o stavební povolení jsme ale zatím nepodali, v tomto roce tak bioplynovou stanici ve Vanovicích nejspíš stavět nezačneme," řekl ředitel Agrospolu Knínice Ladislav Menšík.

I ve Vanovicích se lidé obávají zvýšené dopravy a tím i prašnosti a také hluku. Proti stavbě se staví i tamní zastupitelstvo. „Jsme připraveni dál proti bioplynové stanici bojovat," řekl starosta Vanovic Petr Dvořáček.

Bioplynová stanice nevznikne ani v Újezdu u Černé hory, kde ji chtělo stavět Agrodružstvo Brťov-Lipůvka. „Představenstvo rozhodlo, že bioplynová stanice se stavět nebude," řekl místopředseda představenstva Pavel Horčica.

Vedení obce přitom se stavbou souhlasilo. „Vedení družstva nám sdělilo, že kvůli změně zákona by nedosáhlo na dotace. Museli jsme tak kladné rozhodnutí zastupitelstva revokovat," řekla starostka Újezdu u Černé Hory Alice Šuhájková.

Podobně tomu je i v zemědělském družstvu Sebranice, kde od plánů na stavbu také ustoupili kvůli dotacím. „Museli bychom bioplynovou stanici platit jen z vlastních zdrojů a navíc bychom museli stále řešit dostatek paliva. Od stavby jsme tak úplně upustili," vysvětlil místopředseda družstva Petr Trčka.

Po vleklých sporech mezi obyvateli obce a zemědělskou firmou ZEAS Lysice loni zahájila svůj provoz bioplynová stanice v Býkovicích. Tamní lidé se obávali zvýšené dopravy a hluku. „Stavbu stanice jsme dotáhli do konce. Od čtrnáctého listopadu loňského roku tak dodává elektřinu do sítě," řekl ředitel ZEAS Lysice Jiří Šafář.