Postupem času však vyrostl před kapličkou betonový obrubník a cesta dostala asfaltový kabát. Koňské povozy vystřídaly automobily a poutníky turisté. Ten, kdo chtěl navštívit tento svatostánek, tak musel kličkovat mezi auty.
To se však nyní změnilo. V sobotu totiž byla na návsi ve Veselici slavnostně vysvěcena a otevřena kaplička zbrusu nová. Ta stávající, stojící na nevhodném místě v sousedství silnice, bude při rekonstrukci komunikace zbourána.


Náves ve Veselici vznikla teprve nedávno, a to v místech bývalé hasičské jímky. „Lidé z Veselice diskutovali prostřednictvím komunitního plánování o budoucím využití celého prostoru a současně vytvořili své návrhy nové podoby návsi,“ řekl Miloslav Novotný, starosta Vavřince, ke kterému Veselice náleží.


Architektonické řešení kapličky umístěné do prostoru nové návsi vzešlo z veřejné soutěže na konci roku 2004, kdy byl vybrán návrh zpracovaný architektkou Monikou Sirnou z Blanska. Sto padesát tisíc korun na stavbu kapličky vybrali mezi sebou lidé v rámci veřejné sbírky. Zbytek do sedmi set tisíc doplatila obec.


Nový svatostánek má v otevřené zvonici zrekonstruovaný zvon z původní kapličky. Na stříšce se tyčí nový kříž, který vzešel z dílny uměleckého kováře Františka Syky z Němčic.


Slavnostního svěcení a celebrování mše svaté se ujal farář a brněnský děkan Václav Slouka.