Zbytečně podrobné otázky, nejrůznější dotazníky, nabídky knih a brožur či povinnosti spojené s novým stavebním zákonem. Takové bonusy obdrží starostové obcí ke všem svým povinnostem navíc. Přibývající papírování zdržuje od práce především starosty menších obcí, kteří úřadují souběžně při svém zaměstnání.

Pořádná hromada papírů a dokumentů čeká po příchodu z práce například Vlastimila Hemzala, starostu Lažan. „Je toho hodně. Nikoho nezajímá, že jsem neuvolněný starosta a nemám na tuto práci lidi. Neuvolněná je i naše účetní,“ vysvětlil Hemzal. V Lažanech tak starosta musí projednávat všechno. I záležitosti, kterým rozumí ve větších městech pracovníci specializovaných odborů. To jej stojí více času, kterého má paradoxně méně. „K tomu všemu se často mění systém a je potřeba se učit stále něco nového,“ podotkl starosta.

Že narůstá byrokracie potvrdil i boskovický starosta Jaroslav Dohnálek. „Papírování skutečně přibývá. Naštěstí od malých obcí mám lidi, kteří jsou touto prací pověřeni,“ sdělil.

S častým papírováním bojuje i spešovská neuvolněná starostka Iva Holomková. „Dochází k nám třeba dotazníková šetření týkajícící se různých oblastí, třeba kultury. Je dobré, že jsme informováni, ale zdržuje to od práce. Také nám přitížil nový stavební zákon,“ řekla Holomková.

Kromě nejrůznějšího papírování končí na úřadech i nabídky s prodejem knih či brožur. Takovou zkušenost má borotínský starosta Zdeněk Toul. „Nabízejí nám někdy i knihy, které nemají se starostováním nic společného a chtějí po nás, abychom v případě nezájmu tyto knihy posílali zpět. Na to čas nemáme,“ nelíbí se mu.

Zbytečné starosti jdou ruku v ruce i s vymoženostmi doby. Starosty tak zdržuje i systém Czech Point, který lidem umožňuje získat třeba výpisy z katastru nemovitostí či obchodního rekstříku přímo ve vesničce. Těm, kteří řídí obec s Czech Pointem, totiž došly dotazníky s příliš podrobnými otázkami. Starostové tak museli odpovídat na otázky jako ve kterém patře se nachází kontaktní místo Czech Pointu? Kolik chodeb je k němu třeba projít? Kde by se nejlépe vyjímalo logo Czech Pointu? V dotazníku nechyběl ani požadavek fotografie místa vhodného pro logo. „Snažil jsem se odpovědět co nejkratším způsobem,“ uvedl Toul s tím, že je při své náročné práci vděčný za internet, který papírování urychluje.

Podle Vladimíra Řepky z Ministerstva vnitra České republiky byly dotazníky týkající se Czech Pointu informativní. „Nešlo o zbytečné papírování. Cílem dotazníků je zjistit, kde lidé kontaktní místa Czech Pointu najdou a zda jsou tato místa dostatečně označená,“ míní Řepka. Alespoň tato povinnost starostům odpadne. Pověření pracovníci je už totiž v souvislosti s Czech Pointem nebudou obesílat, zastaví se u nich osobně.