Vyvěšování moravské vlajky už čtvrtým rokem iniciuje Moravská národní obec. „Myslíme, že by lidé neměli zapomínat na svou kulturu, tradice a historii. Vlajka je věc, které si lidé všimnou a začnou se ptát, co je to za vlajku a proč je vyvěšená. Má tedy vést lidi k tomu, aby se v dnešní hektické době na chvíli zastavili a popřemýšleli právě o svých kořenech. Vlajka má v lidech podnítit zájem o území, kde žijí," vysvětlil předseda Moravské národní obce Jaroslav Krábek.

Zároveň však upozorňuje, že jde o vlajku pouze symbolickou. „Morava totiž nemá vlajku, která by měla nějak přesně určenou podobu," řekl Krábek.

Ke dni věrozvěstů

Vyvěšování vlajek se podle něj zatím osvědčilo. „Každoročně přibývá obcí a měst, které se k akci připojí. Některé radnice dokonce k této příležitosti otevírají muzea, památky, ale i historické prostory, které normálně přístupné nejsou," uvedl dále Krábek.

Moravskou vlajku obce a města vyvěsí pátého července, v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. „Hledali jsme nějaké symbolické datum a příchod Cyrila a Metoděje je pro Moravu velice významný. Navíc jsou tito bratři patrony Moravy," vysvětlil Krábek.

Právě kvůli 1 150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se letos poprvé rozhodli moravskou vlajku vyvěsit například ve Sloupu. „O této iniciativě jsme věděli už v předchozích letech, letos k příležitosti výročí jsme se k ní rozhodli přidat. Vlajku nebylo těžké sehnat, objednali jsme ji na internetu. V příštích letech budeme v této nové tradici nejspíš pokračovat," řekl starosta Sloupu Josef Mikulášek.

Letos poprvé z Blanenska vlajku vyvěsí i Holštejn. Kromě něj už poněkolikáté bude vlajka viset například v Adamově, Blansku, Boskovicích, Letovicích, Jedovnicích, Velkých Opatovicích nebo Rájci- -Jestřebí. Letos už počtvrté vyvěsí vlajku například Kunštát. „Považuji to za podporu nějakého moravského vlastenectví. Je to podle mě hezká akce," řekl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Počtvrté vlajku vyvěsí i v Lysicích. „Jde o určitou formu národní hrdosti. Na projektu se nám nejvíc líbí to, že podpoří sounáležitost k Moravě," uvedl lysický starosta Luděk Baláč.

Moravskou vlajku letos už potřetí na svátek Cyrila a Metoděje vyvěsí i v Rudici. „Podle nás je potřeba moravskou vlajku vyvěšovat, my se k ní hrdě hlásíme," řekl místostarosta Rudice Vlastimil Jeřábek.

K příležitosti svátku Cyrila a Metoděje navíc v Rudici pátého července slavnostně požehnají novým božím mukám. „Je to trošku netradiční boží muka, protože na ní budou vyobrazení pouze čtyři národní svědkové víry. A to Cyril a Metoděj, Jan Hus, Jan Amos Komenský a kníže Václav," řekl farář Martin Kopecký.