Konec dohadů, spekulací a různorodých osobních preferencí. Ivo Polák se v závěru úterního zasedání blanenského zastupitelstva stal novým starostou města. Veřejná volba totiž dopadla naprosto jednoznačně. Oficiálně se ujme úřadu prvního ledna příštího roku. Poté, co vstoupí v platnost rezignace Lubomíra Toufara, který míří do parlamentu.

Polák si vzal slovo u řečnického pultu pouze na několik minut. Hned na začátku přiznal, že do poslední chvíle přemýšlel, co má v jeho projevu zaznít. „Je to pro mě skutečně velká pocta. Musím vyzdvihnout také to, že mě podpořili zástupci všech politických stran, což je v podobném případě naprosto ideální předpoklad dalšího fungování," ocenil Polák.

Narážel tak na skutečnost, že ruku pro jeho zvolení novým starostou zvedlo všech 24 přítomných zastupitelů. Včetně dvou členů ČSSD, před kterými Poláka straničtí kolegové na schůzce 7. prosince upřednostnili, tedy Michala Součka a Miroslava Starého. Volba byla veřejná, proti čemuž nikdo žádnou námitku nevznesl.

Toufar určil formální volební komisi, která měla za úkol dohlížet na regulérní průběh hlasování, ve složení zastupitelky za ODS Jaroslavy Králové a místostarostů Jiřího Crhy a Jaromíra Roučky.

Vize nepřiblížil

Ohledně svých vizí v nové funkci Polák nic konkrétního neprozradil. „Možná to ode mě někteří lidé čekají, ale já se prozatím spokojím s konstatováním, že moje priorita bude dokončení projektů, které už odstartovaly, nebo jsou naplánované na příští rok. Chci pokračovat v atmosféře shody a sounáležitosti. Vždy říkám, že jeden hráč nezmůže nic, pracovat musí tým jako celek," vypomohl si sportovní terminologií.

Úterní podvečer ve velké zasedací místnosti budovy blanenského městského úřadu se nesl nejen v duchu volby nového starosty. Loučil se totiž i ten odcházející.

Toufar nejprve znovu zopakoval důvody svého rozhodnutí. „Jak jistě všichni víte, jedná se o důsledek skutečnosti, že jsem po volbách získal poslanecký mandát. Od začátku příštího roku už budu pouze řadový člen zastupitelstva," shrnul muž, který jako starosta Blanska oficiálně skončí 31. prosince letošního roku.

Toufar dva roky pracoval jako místostarosta města, po minulých komunálních volbách další tři jako starosta. „Všem svým kolegům chci poděkovat za spolupráci. Vážím si toho, že se nám podařilo vést město, ve kterém se jeho obyvatelům žije dobře," reagoval na předcházející vystoupení nespokojeného muže, který tvrdil opak.

Za všechny přítomné se s ním rozloučil první místostarosta Crha. „Naše společná jednání vedla k tomu, že jsme se vždycky shodli na konstruktivním řešení. Proto panu Toufarovi přeji mnoho štěstí také při práci v poslanecké sněmovně," prohlásil Crha.