Bílé kontejnery stojí v ulicích Rájce-Jestřebí od února letošního roku. „Jsou dva, jeden je v Rájci na ulici Jurkova, na zpevněné ploše naproti ČKD, a druhý je v Jestřebí vedle budovy školy," popsala místostarostka Rájce-Jestřebí Romana Synakieviczová.

Podle ní lidé mohou do kontejnerů odkládat veškerý textilní materiál pocházející z domácnosti. „Jedná se především o použité oděvy. Odložit do kontejneru ale lidé mohou například i nepotřebnou obuv," vysvětlila místostarostka.

Podle ní dříve nepotřebné oděvy a další textilie lidé nosili do tamních sběrných dvorů. „To samozřejmě mohou i nadále, ale nyní mohou využít i kontejnerů, které jsou přímo ve městě, takže to mají blíže," uvedla Synakieviczová.

O kontejnery se podle ní stará soukromá pražská firma, která má pobočku v Boskovicích. „Firma se o kontejnery stará a také je vyváží. Městu s tím nevznikají žádné náklady. Naopak nám to finanční prostředky šetří. Za likvidaci odpadu, který lidé vyhodí na sběrný dvůr, totiž město musí zaplatit. Když tedy lidé využijí těchto bílých kontejnerů a neodnesou starý textil na sběrný dvůr, nemusíme na naše náklady likvidovat tolik odpadu," vysvětlila místostarostka­.