„Lidé jezdí do Moravského krasu za přírodou, ne za nákupy. V rámci ochrany krajinného rázu jsme tedy v plánu péče o chráněnou krajinnou oblast Moravský kras rozhodli, že nebudeme povolovat stánkový prodej mimo obce,“ sdělil vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.
Zájem o prodej na těchto místech je přitom velký. „Každý rok je požadavků na stánkový prodej víc a víc. Kdybychom se chtěli chovat tržně, mohli bychom tam nechat postavit stánky, ale i v našem zájmu je, aby turisté našli v krasu kulturní prostředí. Navíc všechny služby, které člověk vyrážející na výlet, potřebuje, jsou zajištěny v kamenných objektech. Jsou to jak prodejny suvenýrů, map, občerstvení, pohlednic, ale i toalety,“ říká Zdeněk Kozman ze společnosti S.M.K., kerá vlastní hotel Skalní mlýn nebo chatu Macocha u Horního můstku.
Někteří turisté přitom stánky v krasu chtějí. „Podle mě by to nebylo na škodu, suvenýry v kamenných obchodech jdou drahé, je to tak maximálně pro cizince,“ míní Šárka Kocmanová z Brna, která nedávno navštívila Punkevní jeskyně se svojí dcerou.

Více se dozvíte v pondělním vydání blanenského Deníku 25. června.