Jindřich Wankel
* 15. července 1821 Praha
+ 5. dubna 1897 Olomouc

Wankel v podzemí odkryl velké pohřebiště včetně vybavené dílny na zpracování kovů. Nález známý jako halštatský pohřeb obsahoval přes čtyřicet koster mladých žen, šperky a další pravěké předměty. Své bádání popsal v knize Obrazy z Moravského Švýcarska a jeho minulosti. Vnuky Jindřicha Wankela byli speleolog a archeolog Karel Absolon a také brněnský lékař Jaroslav Bakeš.