* 2. září 1888 Sebranice

+ 12. června 1969 Praha

Po vzniku republiky se podílel na vzniku Církve československé husitské a patřil k blízkým spolupracovníkům patriarchy Karla Farského. Věnoval se rozsáhlé vydavatelské, publikační a badatelské aktivitě. Po válce převzal správu pražské diecéze československé církve a v roce 1946 byl zvolení jejím třetím patriarchou, úřad zastával až do roku 1961, kdy odešel do ústraní.