16. září 1871, Blansko

5. října 1930, Nadvirna, dnešní Ukrajina

Působil nejprve ve vídeňské Všeobecné nemocnici, posléze byl primářem v Třebíči a poté přednostou III. chirurgického oddělení brněnské nemocnice u sv. Anny. V roce 1928 se svou matkou Lucií a dcerou Věrou Bakešovou-Lesnou založil nejprve spolek a potom Dům útěchy, což byl první onkologický ústav v republice. Bakeš se také věnoval cestování sbírání minerálů, svou věhlasnou sbírku odkázal Moravskému zemskému muzeu.