Událost, na kterou se nezapomíná. Do Brna poprvé přijede nejvyšší představitel Římskokatolické církve.

O hladký průběh návštěvy papeže se stará hlavně Brněnské biskupství společně s farnostmi. Nyní je ještě možné zamluvit ve farnostech místenky. Budou k dostání i na místě.

„Podle sčítání v kostelech asi před třemi lety jsem objednal sedm set místenek. Raději jsem nechal nějaká místa navíc, kdyby se někdo přihlásil na poslední chvíli,“ řekl blanenský farář Jiří Kaňa. Tuřanské letiště, kde se mše se Svatým otce koná, bude rozděleno do jednotlivých sektorů. Do nich právě věřící získávají místenky. „Nejbližší sektor by měl být pro kněze, státníky a také pro vozíčkáře. Do blízkosti papeže by se měli dostat i rodiče s malými dětmi,“ uvedl Kaňa.

Rodiče s malými dětmi budou mít zvláštní místa

Organizátoři vychází vstříc rodičům, kteří povezou své potomky na mši v kočárcích. Blanenská farnost chystá zvláštní místenky pro rodiče s malými dětmi, mládež i pro ministranty. „Místenky jsou zadarmo, navíc by k nim měli účastníci mše dostat i program a pláštěnku. Kdyby pršelo, deštníky by totiž zavazely ve výhledu,“ doplnil blanenský farář.

Jiří Kaňa narozdíl od ostatních farností neobjednává pro věřící autobusy. Blanenští tak využijí posílené vlakové dopravy, která je doveze na nádraží ve Šlapanicích nebo ve Slatině. Poté překonají dva kilometry dělící je od Svatého otce buď pěšky nebo využijí přistavenou kyvadlovou dopravu. „Raději pojedeme vlakem. Blízká parkoviště chceme nechat volná pro vzdálenější poutníky,“ vysvětlil Kaňa.

Pod vlajkou blanenské farnosti se vydá k papeži také Jana Hasoňová s rodinou. Mši však nebudou sledovat všichni společně. „Se čtrnáctiletým synem Tomášem, který je na vozíčku, se dostanu do zvláštního sektoru. Manžel s dcerami bude jinde,“ řekla Jana. Že papež přijede do blízkého Brna, uvítala s radostí. „Sledovali jsme všechny ankety a čekali, jestli Svatý otce nakonec do Brna přijede. Na jeho návštěvu se moc těšíme, ale nevím, jestli bychom si kvůli Tomášovi mohli dovolit jet někam dál,“ dodala Hasoňová.

Farnosti na Blanensku objednávají autobusy

Většina farností na Blanensku doveze věřící na mši autobusy. Třeba v Kunštátě objednal farář Tomáš Koumal sto padesát místenek a tři autobusy. „Přihlášky sčítáme všechny dohromady, nerozlišujeme mladé, starší, ani rodiče s dětmi. Pro ty úplně malé by mše byla stejně moc náročná, tak se moc nehlásí,“ vysvětlil Koumal.

Stejně postupuje i Pavel Koutník, farář z Benešova u Boskovic. Objednal autobusy pro věřící z Benešova i ze Žďárné. „Zamluvil jsem raději víc místenek. Nechávám si volno i pro ty, kteří se přihlásí na poslední chvíli,“ podotkl Koutník.

Pořadatelskou organizaci návštěvy papeže zajišťuje několik stovek dobrovolníků také z řad skautů. Třeba v Jedovnicích se shromažďují pod vedením Stanislava Fránka ze čtvrtého skautského oddílu. „Dohromady tam má pomáhat asi tři sta skautů, z každého střediska kolem třiceti,“ spočítal Fránek. Skauti dorazí na místo už den před událostí, aby stihli nachystat vše potřebné. „Areál letiště otevřou už ve čtyři hodiny ráno, proto tam asi radši přespíme,“ dodal Fránek.