Jednadvacátý srpen šedesát osm je den, který se významně zapsal do naší historie. Na území Československa vstoupili sovětští vojáci. Ve vzduchu byl cítit strach, napětí a zklamání.

V Blansku oficiální orgány hned v prvních dnech odsoudily intervenční zásah a žádaly okamžitý odchod spojeneckých vojsk. Občané byli vyzváni ke klidu, rozvaze, k zajištění plynulého zásobování a k tomu, aby se nenechali vyprovokovat a aby nenavazovali s cizími vojáky kontakty. Srpnové události vyvolaly široký lidový odpor a antisovětskou náladu ve všech vrstvách obyvatelstva.

V Blansku došlo již jednadvacátého srpna do večerních hodin na okresní národní výbor padesát tři rezolucí, desítky telefonátů, osobních poselství a přes pět tisíc podpisů, které obsahovaly jediné přání – okamžitý odchod okupačních vojsk. Sepisování podobných rezolucí probíhalo i v následujících dnech. Například před městským národním výborem sbírali podpisy blanenských občanů pod svou rezoluci členové Klubu mladých ZK ČKD. Lidé v Blansku, jako i v celé republice, strhávali tabulky s názvy ulic nebo je přepisovali. Tak se například ulice Rudé armády změnila na třídu Alexandra Dubčeka. Po městě se objevila hesla a plakáty vyzývající cizí vojáky k odchodu, oslavující hlavního představitele Pražského jara Alexandra Dubčeka nebo označující zrádce československého lidu.

Na nákladních autech či za předními skly autobusů byly vylepeny portréty Dubčeka a Svobody. Na okraji Blanska u společenského domu ČKD byla umístěna dopravní značka znázorňující zákaz vjezdu s textem „mimo vozidla ČSSR.“ V té době byla rovněž v provozu vysílačka uvedená v činnost s vědomím a za přímé účasti funkcionářů OV KSČ. K otevřeným střetům mezi obyvateli Blanska a jeho okolí s vojáky však nedošlo, protože okupační vojska nebyla na území našeho okresu umístěna.

V těchto dnech se začala zdvihat sílící vlna emigrace. Své zahraniční dovolené využilo k emigraci v našem okrese v roce 1968 na tři desítky lidí. Bylo to dvacet sedm dospělých a šest dětí. Jeden člověk překročil československé hranice ilegálně, ostatní vycestovali z republiky na řádné cestovní doklady.