Právě o peníze totiž v této fázi šlo. „Pro žádost o dotace, kterých podáváme ohledně tohoto projektu několik, potřebujeme usnesení zastupitelstva, že se stavbou souhlasí," uvedla místostarostka Jaromíra Vítková.

Zaplacení projektu i následného provozu zamýšleného centra vnímali zastupitelé jako problematické. „Ví se už vůbec, kolik budou stát další etapy?" položil dotaz bývalý starosta Jaroslav Dohnálek. „Jde o projekt za jedenáct milionů, kdo to pak bude provozovat, Služby Boskovice nebo někdo jiný? " nebylo jasné dalšímu zastupiteli Pavlu Vlachovi. „Na co tam budova vůbec bude, když je personální obsazení plánované pouze na půl úvazku, což představuje čtyři hodiny pět dní v týdnu?" ptal se Dominik Božek.

Přes řadu nejasností zastupitelstvo nakonec záměr podpořilo. Bez podání žádosti dotace získat nelze. Bez výrazného přispění dotacemi sportpark nebude. A konečný termín podání jedné z žádostí je 15. ledna. Čerstvě schválený rozpočet města na rok 2016 už na stavbu počítá s částkou přes pět a půl milionu korun.