Na programu bude zasazení devadesáti sazenic mladých habrů a úklid travnatých ploch u baseballového hřiště. „Chceme tím napomoci zvelebení města. Odborníci na Sportovním ostrově jako nejvhodnější stromy doporučili habry,“ uvedla Martina Hejčová z Blanenské informační kanceláře Blanka.

Ten, kdo si donese vlastní skleněné pouzdro, může do něj vložit svůj vzkaz budoucím generacím a ukrýt jej mezi kořeny stromu, který zasadí. Organizátoři jako odměnu za práci slibují táborák a špekáčky.

Svůj habr si určitě zasadí například prezident baseballového klubu Olympia Blansko Jaroslav Krejčíř. „Akce se zúčastní řada našich členů, plánujeme za klub vložit do země i nějaký vzkaz,“ řekl Krejčíř.