Dochází také ke sjednocení bonusu k vydaným nebo dobíjeným permanentkám ve výši patnácti procent. Platnost univerzální permanentky je vždy dvanáct měsíců od posledního dobití. „Oranžové permanentky do sauny jsou postupně vyměňovány za univerzální na pokladně lázní nebo přímo v sauně. Žádáme všechny majitele saunových permanentek o jejich výměnu v co nejkratším čase,“ uvedl šéf firmy Služby Boskovice Milan Strya.

Městská společnost se stará o provoz boskovických sportovišť.