Krajští úředníci se nyní přiklonili na stranu Vavřince. „Dle platného provozního řádu sběrného dvora je zařízení určené pro obyvatele, kteří mají trvalý pobyt nebo rekreační objekt ve Vavřinci a jeho místních částech. Spádová oblast může být na základě smlouvy rozšířená o další obce. Z toho je zřejmé, že okruh dalších osob či obcí není v provozním řádu pevně určený, a není tedy podmínkou rozhodnutí, která by mohla být vymáhána ze strany správního orgánu," zdůvodnil vedoucí krajského odboru životního prostředí František Havíř.

Krajský úřad podle něj nemůže ve věci rozhodovat. „Vzhledem ke znění žaloby lze spor mezi Petrovicemi a Vavřincem spatřovat spíš v oblasti jejich samostatné působnosti. Krajský úřad je rovněž toho názoru, že závazné parametry provozu zařízení, stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace, jsou plněny," upřesnil Havíř.

Petrovičtí to ale nehodlají nechat tak. Obec se podle starosty Vladimíra Paulíka ve středu prostřednictvím svého právníka obrátila na poskytovatele dotace na sběrný dvůr, kterým byl Státní fond životního prostředí. Z důvodu podezření na porušení pravidel podmínek dotace. „Chceme mít od něj oficiální stanovisko, zda-li je Vavřinec porušil, či nikoliv. Při podávání žádosti o dotaci se Vavřinec odvolával na to, že sběrný dvůr bude sloužit i dalším obcím včetně Petrovic. Mám k tomu veškerou dokumentaci," popsal Paulík.

Podmínky: stovky tun odpadu

Jenže starosta Vavřince Miloslav Novotný je přesvědčený, že obec nic neporušuje. „Podle podmínek dotace musíme mít ve sběrném dvoře 305 tun odpadu ročně. Loni jsme ho tam měli 460 tun. Odpady do Veselice vyvážejí například obce Vysočany, Sloup, Šošůvka či Ostrov u Macochy," uvedl Novotný.

Znovuotevření bran sběrného dvora také pro Petrovické se nebrání za předpokladu, že vznikne písemná dohoda mezi Petrovicemi a Vavřincem.

V podobném znění, v jakém ji podepsaly i další obce. „Jenže pan Paulík chce, aby si obyvatelé za veškerý odpady dovezený na sběrný dvůr platili sami. Podmínky dotace nám ale jako provozovateli neumožňují odběr veškerého odpadu od obyvatel zpoplatnit. Navíc je vážení množství odpadu od každého obyvatele zvlášť velmi náročné, technicky i finančně. Každá obec musí vždy počítat s tím, že likvidace odpadů je ztrátová. A nemůže po svých obyvatelích chtít, aby ji platili v plné výši," míní Novotný.

Petrovice by podle něj také měly Vavřinci zaplatit za tříleté využívání dvora asi sto dvacet tisíc korun. Faktury ale neexistují, obě strany se na spolupráci zpočátku domluvily jen ústně.

Paulík však takovou spolupráci odmítá. „Na ztrátovosti dvora se podílet nebudeme. Když Vavřinečtí žádali o dotaci, zavázali jsme se, že je budeme podporovat. Ale o doplácení ztrátovosti nebyla řeč. Chtěli jsme, aby si obyvatelé naší obce odpad, který si do sběrného dvora dovezou, také zaplatili," sdělil Paulík.

Vedení Petrovic sice chce pro své obyvatele vydobýt možnost vyvážet odpady na sběrný dvůr ve Veselici, žádný problém s nimi ale nyní neřeší. „Máme sedm míst na třídění odpadu. Například velkoobjemový kontejner a od začátku června také sběrné místo na elektrospotřebiče," doplnil Paulík.