Celkem se jedná o plochu sto čtrnáct hektarů. „Většina ploch je už zatravněných. Zbývá necelých čtyřicet hektarů, kde hospodaří společnost Agris Jedovnice. Tam jsou jednání složitá a k finální shodě jsme zatím nedošli,“ uvedl vedoucí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Podle něj vysela společnost asi na třetině zmíněných pozemků vojtěšku s travním semenem. Na zbytku má řepku. „Zákon neporušujeme. Neoráme tam ani nepoužíváme hnojiva, jak stanovuje zákon. Nikde v něm není napsáno, že tam má být tráva. Zbylou plochu, kde teď máme řepku, proto zatravňovat nehodláme,“ řekl prokurista zemědělské společnosti František Julínek.

Agris však nedávno dostal pokutu za použití biocidů v první ochranné zóně ve výši padesát tisíc korun. Rozhodnutí ještě není pravomocné. Společnost se odvolala a záležitost stále řeší právníci.

Změna hospodaření má podle ochránců příznivý vliv na unikátní jeskynní systémy. Pesticidy se totiž dostávaly do podzemí a tyto jedinečné prostory ničily. Omezením hospodaření se zvýší i ochrana zdrojů pitné vody v krasu. Odrazí se i v pestřejší druhové skladbě hmyzu, živočichů a rostlin v těchto lokalitách. Zemědělci dostanou od státu kompenzaci.

Více než sedmdesát hektarů už zatravnila firma Zemspol ze Sloupu. Předseda představenstva Josef Stloukal uvedl, že to pro ni znamená velké omezení a nevratné změny v produkci na Ostrovské plošině. „Jedná se o jedny z našich nejúrodnějších pozemků. Je to nařízení vlády a příroda dostala přednost,“ řekl.