Spor zašel tak daleko, že starosta obce Vladimír Paulík hodlá podat stížnost na ministerstvo vnitra. „Když Vavřinečtí žádali o dotaci na sběrný dvůr, zavázali jsme se, že je budeme podporovat. Nikde ale nebylo napsáno, že se budeme muset podílet také na ztrátovosti. Chtějí po nás, abychom jim zaplatili za všechny tři roky, co dvůr využíváme. Celkem jde o sto dvacet tisíc korun. V dopisu z letošního ledna přitom Vavřinec uvádí, že mu nedlužíme ani korunu," popsal situaci Paulík.

Ten je přesvědčený, že obyvatel obce, který si do sběrného dvora odpad doveze, si jej má také sám v plné výši zaplatit. „To jsme jim navrhli, ale oni to odmítli. Je to zarážející, protože sběrný dvůr postavili z dotací a má tak sloužit širší veřejnosti. Naše obec na provoz rozhodně doplácet nebude," je si jistý Paulík.

Podle starosty Vavřince Miloslava Novotného ale argument, že by si člověk z obce měl odpad předaný na sběrný dvůr v plné výši zaplatit, není správný. „Každá obec musí vždy počítat s tím, že likvidace odpadů je ztrátová a nemůže po svých obyvatelích chtít, aby ji platili v plné výši. To by pak v okolí vznikaly černé skládky. Je smutné, že na rozdíl od ostatních spolupracujících obcí nebyla ze strany Petrovic vůle dohodnout se na výši příspěvku," sdělil Novotný.

Dlužné peníze po Petrovických však Vavřinečtí vymáhat neplánují. „Neměli jsme smlouvu, a tak nemáme ani faktury," upřesnil Novotný.

Vavřinečtí podle Paulíka udělali chybu v tom, že s Petrovicemi předem neprojednali, jaké budou konkrétní podmínky pro ukládání odpadů. Spolupráce fungovala jen na základě ústní domluvy. „Když připravovali projekt, měli nám sdělit, jak si představují jeho fungování. Pak bychom se možná domluvili. Jenže teď je už pozdě. To je stejné, jako kdyby postavili dům s pečovatelskou službou, po nějaké době přišli na to, že je ztrátový a pak chtěli od obyvatel peníze za jeho provoz," přiblížil Paulík.

Jenže Novotný tvrdí, že se výše poplatku za likvidaci odpadu dá přesněji určit až zpětně na konci roku. „Je pravda, že jsme smlouvu předem připravenou neměli. To proto, že jsme si potřebovali vyzkoušet provoz dvora. A také jsme spoléhali na pomoc obcí, které nám přislíbily podporu. V případě Petrovic jsme se ale bohužel spletli," přiblížil Novotný.

Vysvětlil také, že jsou dvě možnosti, jak provozovat sběrný dvůr. Ta, která určuje cenu podle spádovosti obcí, jim nepřišla spravedlivá. Druhý princip podle Novotného spočívá v tom, že se ve sběrném dvoře eviduje celkové množství odpadu a pak se jeho průměr spravedlivěji přepočítá mezi jednotlivé obce. „Tento způsob jsme si zvolili. Vážit množství odpadu od každého obyvatele zvlášť je velmi náročné, museli bychom na to zaměstnat další lidi. To by pro nás bylo finančně ještě nákladnější, " popsal Novotný.

Upřesnil, že Vavřinec sběrný dvůr dotuje provoz dvora částkou ve výši dvě stě třicet tisíc korun.

Petrovičtí loni v prosinci vyhláškou zrušili poplatek za svoz odpadu. „Naši obyvatelé zaplatí jen tři sta korun ročně za jeho likvidaci. Ze státní dotace jsme pořídili svozové auto a od letošního dubna budeme místním lidem popelnice vyvážet sami. Nevidím tedy důvod, proč bychom měli platit něco navíc," zhodnotil starosta Petrovic.

Ani bez Petrovických se ale Vavřinečtí nemusejí bát, že by provoz dvora nefungoval. „Podmínky dotace splníme. Podle nich má být ve dvoře alespoň tři sta čtyřicet tun odpadu ročně. Loni jsme měli čtyři sta šedesát tun," upřesnil Novotný.

Loni stopli vyvážení odpadu do sběrného dvora ve Veselici také Němčičtí. I ti měli za odpad doplácet. „Přesnou částku si již nepamatuji, bylo to do deseti tisíc korun. Nebylo to moc, ale přišlo nám to zbytečné. I kvůli tomu, že v obci máme kontejnery na všechny druhy odpadu kromě stavební suti. Ale na tu si mohou lidé objednat kontejner nebo jim ho zajistíme," vysvětlil starosta Němčic Lukáš Šebela. I podle něj si Vavřinečtí měli předem vše řádně ošetřit smlouvou.

Do sběrného dvora ve Veselici vyvážejí odpady například obyvatelé Ostrova u Macochy. Starosta městyse Ondřej Hudec si spolupráci chválí. „S Vavřincem máme smlouvu. Na tom, že jsme se na všem domluvili až v průběhu fungování dvora, nevidím nic špatného. Za likvidaci odpadu platíme zhruba pětadvacet tisíc korun. Cena mi přijde přiměřená. A je pro mě nepochopitelné, že někdo odmítá za využití služby zaplatit," sdělil Hudec.

Veselický sběrný dvůr využívají i lidé ze Sloupu. „Vše funguje a jsem za to rád. Je to lepší, než kdyby se měl odpad povalovat v lesích," řekl starosta Sloupu Martin Mikulášek.